Odjel

Pravilnik o izradi i obrani završnog ispita (specijalistički diplomski stručni studiji)

Pravilnik o završnom ispitu na specijalističkim diplomskim stručnim  studijima pregled
Upute za izradu završnog rada na društvenim studijima pregled
Upute za izradu završnog rada na  studiju Elektrotehnike pregled
Upute za izradu završnog rada na studiju Strojarstva pregled
Upute za izradu završnog rada na studiju Informacijskih tehnologija pregled
Zahtjev za odobrenje teme završnog ispita pregled
Prijava za pristup završnom ispitu pregled
Izjava o akademskoj čestitosti pregled
Izjava o pohrani završnog rada u digitalni repozitorij Sveučilišta u Splitu pregled