Studenti

E-mail

E-mail

Svi studenti i djelatnici imaju pravo na e-mail adresu na poslužitelju Odjela. E-mail općenito glasi Ime.Prezime@oss.unist.hr

E-mail se možete čitati preko webmail usluge i to na adresama:
- za djelatnike: http://webmail.oss.unist.hr
- za studente: http://studentmail.oss.unist.hr

Ako za čitanje i slanje e-maila koristite neki e-mail klijent (npr. Outlook, Mozilla Thunderbird), u njegovoj konfiguraciji morate unijeti sljedeće parametre:


- incoming mail server (IMAP):

  •  za djelatnike: mail.oss.unist.hr
  • za studente: student.oss.unist.hr
  • port 993, SSL/TLS s normalnom autentikacijom

- outgoing mail server (SMTP):

  •  za djelatnike: mail.oss.unist.hr
  • za studente: student.oss.unist.hr
  • port 465, SSL/TLS s normalnom autentikacijom

Ako niste dobili svoje korisničko ime i lozinku za e-mail ili u slučaju problema, javite se na adresu Kopilica 5, ured 108, radnim danom od 12 do 14 sati ili sistem inženjeru na admin@oss.unist.hr .