Uvod

Stručni diplomski studij Primijenjeno računarstvo na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu traje 2 godine (120 ECTS bodova) i njegovim završetkom polaznici stječu zvanje: magistar inženjer računarstva / magistra inženjerka računarstva (mag. ing. comp.).

Cilj studija je omogućiti studentima usvajanje dodatnih specijalističkih znanja i vještina za obavljanje poslova u skladu s napretkom struke. Studij je osmišljen i oblikovan na temelju dosadašnjih spoznaja i iskustava u radu u obrazovnom procesu i iskazanih potreba studenata koji su završili stručni studij te izrazili želju za nastavkom studija.

Na studiju se polaznici upoznaju s raznim područjima računarstva poput web i mobilnih tehnologija, programskog inženjerstva, upravljanja bazama podataka, te cijelim nizom aktualnih i zanimljivih predmeta poput umjetne inteligencije, kriptovaluta ili agilnih metoda razvoja softvera.

U nastavu su uključeni vanjski predavači s višegodišnjim stručnim iskustvom koji studente upoznaju s izazovima s kojima se susreću u zahtjevnom poslovnom okruženju IT-a. Uz teoretsku nastavu i vježbe u moderno opremljenim laboratorijima, studenti u sklopu stručnih predmeta rade na različitim projektnim zadatcima čime dodatno razvijaju svoja specijalistička znanja i vještine.

Nastavni proces na Sveučilišnom odjelu za stručne studije organiziran je za sve studente (u redovitom i izvanrednom statusu) u vremenskom razdoblju od 08:00 do 21:30 sati u ovisnosti o nastavnim resursima.

Studij Primijenjenog računarstva omogućava polaznicima da postanu dio uspješne zajednice stručnjaka računarstva. Stečeno znanje i vještine omogućavaju diplomantima obavljanje složenih stručnih poslova i pružaju mogućnost da se nakon završetka studija neposredno uključe u radni proces.

 

Pročelnica Odsjeka za informacijsku tehnologiju: mr. sc. Karmen Klarin, viši predavač e-mail

Zamjenica pročelnika Odsjeka za informacijsku tehnologiju: Ljiljana Despalatović, viši predavač e-mail