O studiju

Vrsta studija Stručni prijediplomski studij
Naziv Računarstvo
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 3 godine (6 semestara)
ECTS 180
Uvjeti za upis Položena državna matura ili završena četverogodišnja škola
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Prvostupnik (baccalaureus) inženjer računarstva / Prvostupnica (baccalaurea) inženjerka računarstva

(bacc. ing. comp.)

Organizacija nastave
Nastavni proces za redovite i izvanredne studente organiziran je u vremenu od 08:00 do 21:30 sati u ovisnosti o nastavnim resursima (raspored).
Ciljevi studijskog programa
 • razviti temeljna i suvremena stručna znanja iz područja računarstva.
 • razviti vještinu povezivanja programskih paradigmi s arhitekturom i infrastrukturom računalnog sustava.
 • osposobiti studenta za implementaciju programskih rješenja u različitim okvirima za razvoj softvera i sustavima za upravljanje bazama podataka.
 • razviti znanja potrebna za odabir i implementaciju algoritama u različitim programskim jezicima.
 • razviti sposobnosti kritičkog razmišljanja vezanog za rješavanje različitih problema iz područja računarstva.
 • razviti sposobnosti individualnog i timskog rada u poslovnom okruženju.
 • osigurati stjecanje kompetencija potrebnih za daljnje samostalno učenje i usavršavanje.
Ishodi učenja studijskog programa

Temeljna znanja u računarstvu

  1. Upotrijebiti temeljna znanja o arhitekturi i organizaciji računala i računalnih sustava.
  2. Primijeniti principe matematičke logike, teorije skupova i digitalne tehnike u rješavanju praktičnih problema iz područja računarstva.
  3. Analizirati algoritme, procijeniti složenost algoritama.
  4. Usporediti različite sustave za upravljanje bazama podataka, programske alate i jezike i odabrati odgovarajuće za rješenje konkretnog problema.
  5. Predvidjeti iznimke i rubne slučajeve u programskom rješenju i upravljati njima.
  6. Povezati programske paradigme s arhitekturom i infrastrukturom računalnog sustava.
  7. Primijeniti odgovarajuće matematičke i fizikalne spoznaje u modeliranju i rješavanju računalnih problema.

Primijenjena znanja i vještine

  1. Analizirati probleme, primijeniti odgovarajuće metode razvoja i implementirati rješenje.
  2. Analizirati kôd, uočiti i ispraviti greške te optimizirati kôd.
  3. Razviti algoritme za rješavanje programskih problema.
  4. Odabrati i primijeniti algoritme poznate iz računalne znanosti.
  5. Implementirati algoritme u različitim (standardnim) programskim jezicima.
  6. Implementirati programska rješenja u različitim (standardnim) okvirima za razvoj softvera i sustavima za upravljanje bazama podataka.
  7. Kreirati rješenje za zadani problem prolazeći kroz faze razvoja softvera.

Osobne i socijalne vještine

  1. Razviti sposobnost učenja i praktične primjene teorijskih koncepata.
  2. Razviti sposobnost suradnje unutar tima.
  3. Oblikovati rezultate rada u pisanom obliku.
  4. Prezentirati vlastita rješenja na razumljiv način.
  5. Prepoznati trendove u računarstvu i prilagoditi se njima.
Mogućnosti nastavka studija Završetkom preddiplomskog stručnog studija Računarstva student ostvaruje ukupno minimalno 180 ECTS bodova, što mu omogućava nastavak na specijalističkim studijima za stjecanje zvanja specijaliste struke, zajedno s preddiplomskim stručnim studijem ukupno 300 ECTS..