O studiju

Vrsta studija Stručni diplomski studij
Naziv Menadžment trgovine i turizma
Nositelji Predlagači Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 2 godine (4 semestra)
ECTS 120
Uvjeti za upis Završen stručni prijediplomski ili sveučilišni prijediplomski studij ekonomije (180 ECTS)
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Stručni specijalist / stručna specijalistica ekonomije (struč. spec. oec.)
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Studenti su osposobljeni za učinkovito upravljanje poduzećima i poduzetničko promišljanje u sektoru trgovine i turizma s fokusom na poduzetno, proaktivno i inovativno razmišljanje i ponašanje. Usvojena specijalistička teorijska i praktična znanja iz područja trgovine i turizma ishodit će upravljačkim vještinama za obavljanje složenih poslova trgovinskog i turističkog poslovanja.
Detaljnije o studiju Klikni za informacije o studiju