Uvod

Studij Elektroenergetike organiziran je modularno i traje šest (6) semestara.

Završetkom stručnog studijskog programa stječe se 180 ECTS i naziv stručni prvostupnik inženjer elektroenergetike.

Prva dva semestra sadržavaju temeljnu nastavu - elektrotehnika (60 ECTS) i izvode se zajedno sa studijem elektronike. Središnji modul studijske nastave - elektroenergetika (60 ECTS) obuhvaća treći i četvrti semestar i jedinstven je za sve studente Elektroenergetike. Strukturiran je tako da studenti imaju mogućnost biranja tehničkih/netehničkih predmeta iz zajedničkog modula izbornih predmeta. U petom i šestom semestru izvodi se stručna nastava (60 ECTS).

Studenti se, prema osobnim sklonostima, opredjeljuju za smjerove upisivanjem pripadnih izbornih skupina (stručnih modula). Ponuđene izborne skupine su: Elektroenergetski sustavi (EES-1 i EES-2 moduli) i Energetski sustavi u industriji (ESIN-1 i ESIN-2 moduli). Prema dosadašnjim iskustvima postoje, ovisno o odabranim stručnim modulima, perspektive zapošljavanja u području proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, u području rada energetskih postrojenja u brodograđevnoj, cementnoj, kemijskoj i metalnoj industriji, te u nizu tvrtki koje se bave projektiranjem i izvođenjem električnih instalacija, energetskih pogona, alata i drugih složenih dijelova i uređaja. Studenti su osposobljeni za upravljanje i održavanje elektroenergetskih sustava i industrijskih pogona.

Studenti koji završe ovaj stručni studij mogu na Odjelu za stručne studije upisati Stručni diplomski studij elektrotehnike (120 ECTS ) za stjecanje zvanja stručni specijalist inženjer elektrotehnike. U izradi plana i program studija Elektroenergetike korišteni su dokumenti pridruženih organa Europske komisije zaduženih za usklađivanje strukture obrazovanja, osobito u području elektrotehnike, te referentni dokumenti za izobrazbu inženjerskih profila.

Pročelnik Odsjeka za elektrotehniku: dr. sc. Marko Vukšić, prof. struč. studija u t. i.  e-mail

Zamjenik pročelnika Odsjeka za elektrotehniku: dr. sc. Predrag Đukić, prof. struč. studija e-mail