O studiju

Vrsta studija Stručni prijediplomski studij
Naziv Menadžment trgovine i turizma
Nositelji Predlagači Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 3 godine (6 semestara)
ECTS 180
Uvjeti za upis
  1. završena četverogodišnja srednja škola
  2. položena državna matura B razine (hrvatski jezik, matematika, engleski jezik)

Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita, upisuju se kandidati koji polože državnu maturu i na taj način završe svoje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Ovi se kandidati za upis na prvu godinu stručnog studija prijavljuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem pristupaju preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili prije uvođenja obavezne državne mature, također se mogu prijaviti posredstvom Središnjeg prijavnog ureda. Uvjet upisa za ove kandidate je završena četverogodišnja srednja škola.

Pravo upisa na studij stječu pristupnici prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvrđene kvote za akademsku godinu./td>

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije.
Ishodi učenja studijskoga programa Studenti su osposobljeni za učinkovito upravljanje poduzećima i poduzetničko promišljanje u sektoru trgovine i turizma s fokusom na poduzetno, proaktivno i inovativno razmišljanje i ponašanje. Usvojena teorijska i praktična znanja iz područja trgovine i turizma ishodit će upravljačkim vještinama za obavljanje složenih poslova trgovinskog i turističkog poslovanja.
Mogućnosti nastavka studija Po završetku stručnog prijediplomskog studija Menadžment trgovine i turizma studenti mogu nastaviti studij na stručnom diplomskom studiju Menadžment trgovine i turizma. Stručni diplomski studij Menadžment trgovine i turizma traje dvije godine pri čemu se stječe 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar / magistra ekonomije. Studenti mogu nastaviti studij i na drugim stručnim diplomskim studijima iz istog ili drugog područja, pri čemu uvjete za nastavak studija određuje visoko učilište koje provodi taj studij. Nastavak studija na diplomskom sveučilišnom studiju moguć je ukoliko je to predvidjelo sveučilište koje provodi taj studij, pri čemu se kao uvjeti mogu postaviti razlikovni ispiti.