Uvod

Program studija Računovodstvo i financije utemeljen je na najnovijim stručnim i znanstvenim spoznajama. Najvažnija odlika ovog studija je u tome što  priprema studente za samostalan i praktičan rad nakon završetka studija. Uz to, studij osigurava teorijska i praktična znanja iz područja računovodstva, financija i poreza koja su izravno primjenjiva u praksi i nužna u svakodnevnim poslovima.

Sadržaj predmeta na studiju prati najnoviju računovodstvenu, financijsku i poreznu regulativu u Hrvatskoj te znanstvena dostignuća u razvoju računovodstva, financija i poreza.

Stručni prijediplomski studij Računovodstvo i financije traje šest (6) semestara. Završetkom studija stječe se 180 ECTS i naziv prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije.

Većina studenata koji su završili studij Računovodstvo i financije zaposlila se u struci neposredno nakon obrane završnog rada, dok su studenti koji su već radili u struci ostvarili napredak u obavljanju složenijih, a time i bolje plaćenih poslova.

Studenti koji su završili trogodišnji studij imaju mogućnost upisati Stručni diplomski studij Računovodstvo i financije koji traje četiri (4) semestra, nakon čega stječu dodatnih 120 ECTS (ukupno 300 ECTS) i nazivmagistar/magistra računovodstva i financija.
 

Pročelnik Odsjeka za računovodstvo i financije: Dr.sc. Luka Mladineo, prof. struč. stud.  e-mail  

Zamjenik pročelnika Odsjeka za računovodstvo i financije: Petra Jakaša, viši predavač e-mail