O studiju

Vrsta studija Stručni prijediplomski studij
Naziv Konstrukcijsko strojarstvo
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje

3 godine (6 semestara)

ECTS 180
Uvjeti za upis Položena državna matura ili završena četverogodišnja škola
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva / prvostupnica (baccalaurea) inženjerka strojarstva
Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Studenti koji završe stručni studij „Konstrukcijsko strojarstvo“, moći će:

 • prepoznati i opisati inženjerske probleme;
 • definirati temeljna matematička, fizikalna i tehnička načela rada jednostavnih strojarskih sklopova strojeva i konstrukcija;
 • analizirati različite pretpostavke, pristupe, procedure i rezultate vezane za inženjerske probleme iz prakse;
 • osmisliti tehnička rješenja u projektiranju jednostavnih strojarskih komponenti, konstrukcija, strojeva, uređaja i opreme;
 • primijeniti stečena stručna znanja pri uporabi strojarskih komponenti, konstrukcija, strojeva, uređaja i opreme;
 • obavljati poslove testiranja jednostavnijih sklopova i komponenti iz polja strojarstva; opisati principe rada i primjenu jednostavnih strojarskih komponenti, konstrukcija, strojeva, uređaja i opreme;
 • planirati proizvodnju, zaštitu, održavanje i nadzor tehničkih sustava, sklopova i komponenti;
 • preporučiti rješenja temeljena na modelu sustava, simulacijama, mjerenju relevantnih komponenti i važećim strojarskim standardima uz izradu prateće dokumentacije;
 • primijeniti programske alate za projektiranje, analizu i verifikaciju strojarskih sustava;
 • razumjeti utjecaje strojarstva na društvo i okolinu;
 • sudjelovati u timskom radu i prezentirati stručne sadržaje; voditi jednostavnije poslove iz strojarske struke;
 • prilagođavati se zahtjevima radne okoline;
 • prilagođavati se promjenama u tehnologiji i metodama rada u sklopu cjeloživotnog obrazovanja;
 • pokazati moralni i etički stav u rješavanju inženjerskih problema.

 

Prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka strojarstva može se zaposliti u svim djelatnostima na poslovima strojarstva kao:

 • projektiranje jednostavnijih proizvoda s tehničkog i ekonomskog aspekta i to od idejne faze do konstrukcijske razrade,
 • oblikovanje, proračunavanje i simulacija primjenom računalnih programa,
 • proizvodnja odgovarajućim proizvodnim postupcima (NC programiranje,
 • izrada alata, automatizirana proizvodnja),
 • nadzora i upravljanja strojarskih konstrukcija, strojeva, uređaja i opreme,
 • prodaja, servis i zbrinjavanje različitih tehničkih proizvoda,
 • očekivani poslodavci su: privatne i javne tvrtke za proizvodnju strojnih komponenti, alata, toplinarstvo i plin, operatori sustava prijevoza, javne službe i ustanove, tvrtke za gospodarenje prirodnim resursima, proizvođači i distributeri strojarske opreme i komponenti.
Mogućnosti nastavka studija Dvogodišnji stručni diplomski studij „Strojarstvo“ za stjecanje zvanja magistar inženjer strojarstva/ magistra inženjerka strojarstva (mag. ing. mech.).
Detaljnije o studiju