Odjel

Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na Sveučilišnom odjelu za stručne studije

Unaprjeđenje i provedba stručne prakse na Sveučilišnom odjelu za stručne studije

Korisnik:
Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za stručne studije

Web stranica projekta:
https://strucnapraksa.oss.unist.hr/

Partneri na projektu:

  • Akuo Energy Med d.o.o.
  • ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
  • CEMEX Hrvatska d.d.
  • LAMA d.o.o.
  • DELTRON d.o.o. 
  • Delić Dielektrik d.o.o. 

Kratki opis projekta (operacije):

Projekt Unaprjeđenje i provedbe stručne prakse na Sveučilišnom odjelu za stručne studije (SOSS) ima za cilj uspostavu službe za stručnu praksu čijim operativnim djelovanjem bi se unaprijedile usluge potpore studentima, poboljšali modeli stručne prakse, ojačali kapaciteti SOSS-a te razina znanja i vještina studenata.

Svrha projekta je unaprijediti postojeće programe, kvalitetu studija i kompetencije studenata potrebne za završavanje studija i izlazak na tržište rada. Osim toga projektom se želi ojačati suradnju s poslovnim sektorom uključenjem partnera u njegovu implementaciju.

Projekt je svojim aktivnostima usmjeren na nastavno i nenastavno osoblje te studente preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.


Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Projektom će se (i) uspostaviti služba za stručnu praksu, (ii) osigurati administrativna podrška za provedbu stručne prakse, (iii) modernizirati interni kapaciteti SOSS-a, (iv) ojačati kompetencije nastavnog osoblja, (v) unaprijediti nastavni programi, (vi) razviti kompetencije studenata kroz nastavu i praksu te (vii) ojačati odnosi s poslodavcima.

Zahvaljujući implementaciji projekta znatno će se unaprijediti uvjeti za stručnu praksu, osnažiti će se suradnja s poslovnim sektorom te omogućiti studentima stjecanja znanja koje odgovaraju potrebama tržišta rada.
Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 
Ukupna vrijednost projekta je 3.318.660,09 HRK od čega je EU sufinanciranje 100 % odnosno iznosi 3.318.660,09 HRK.

Razdoblje provedbe projekta (od - do): 
09.03.2020. do 09.03.2023.

Kontakt osobe za više informacija: 

Marko Vukšić, profesor visoke škole u trajnom zvanju
e-mail: marko.vuksic@oss.unist.hr
telefon: 021 348 900

Linkovi: 

 


* Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu.