O uredu

Sveučilišni odjel za stručne studije veliku pažnju poklanja jačanju suradnje s gospodarstvom, te javnim sektorom u cjelini (gospodarski subjekti, lokalne zajednice, ministarstva, sustav turističkih zajednica, udruge, civilni  sektor) kroz različite oblike stručnih i razvojnih projekata, te drugih vidova suradnje s okruženjem.  Spomenute aktivnosti doprinose proaktivnoj ulozi Odjela u društvu, te njegovoj afirmaciji kao institucije koja treba i mora biti aktivni partner u društvu.

Navedena suradnja ostvaruje višestruke koristi: osigurava transfer znanja iz znanosti u praksu, osigurava kvalitetnije uvjete stjecanja praktičnih znanja i kompetencija studenata, te intenzivnije dohodovno-financijsko povezivanje.Takva usmjerenost Odjela vidljiva je i iz njegove strategije u kojoj se kao jedan od temeljnih ciljeva postavlja širenje svih vrsta nenastavnih aktivnosti, razvijanje koncepta cjeloživotnog obrazovanja i intenziviranje suradnje s gospodarstvom.Kako bi se zacrtani strateški ciljevi realizirali Odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu osnovao je Ured za poslovnu suradnju s vanjskim subjektima s ciljem koordinacije, iniciranja i razvijanja odnosa s gospodarskim subjektima  i zamišljen je kao centralno mjesto primanja i slanja informacija vezanih za poslovnu suradnju Odjela.

Uredom upravlja voditelj ureda, a imenuje ga pročelnik Odjela na mandat od tri godine.

ured-za-poslovnu-suradnju