O studiju

Vrsta studijaStručni diplomski  Stručni diplomski studij
Naziv Primijenjeno računarstvo
Nositelji Predlagači Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 2 godine (4 semestra)
ECTS 120
Uvjeti za upis Završen stručni prijediplomski ili sveučilišni preddiplomski studij iz područja tehničkih znanosti, polja računarstvo u trajanju od najmanje tri godine (180 ECTS).
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Magistar inženjer računarstva / magistra inženjerka računarstva (mag. ing. comp.)
Organizacija nastave
Nastavni proces za redovite i izvanredne studente organiziran je u vremenu od 08:00 do 21:30 sati u ovisnosti o nastavnim resursima (raspored).
Ciljevi studijskog programa
 • razviti znanja i vještine potrebne za izradu programskog rješenja za kompleksni problem primjenom suvremenih tehnologija, modela te agilnog pristupa razvoju aplikacija
 • razviti znanja i vještine potrebne za primjenu koncepata i radnih okvira prikladnih za specifične zadatke i izradu odgovarajućeg programskog rješenja
 • razviti znanja i vještine potrebne za korištenje programskih alata za projektiranje, planiranje, analizu i verifikaciju informacijskih sustava i njihovih komponenti
 • razviti znanja i vještine potrebne za vrednovanje i testiranje programskih rješenja
 • razviti sposobnosti suradnje unutar razvojnog tima i prilagodbe trendovima u razvoju aplikacija
 • osigurati stjecanje kompetencija potrebnih za daljnje samostalno učenje i usavršavanje
Ishodi učenja

ZNANJA I VJEŠTINE U RAČUNARSTVU

 • Primijeniti suvremene metode i obrasce u rješavanju praktičnih problema iz područja računarstva.
 • Kreirati programsko rješenje za kompleksni problem primjenom suvremenih tehnologija, modela te agilnog pristupa razvoju softvera.
 • Izabrati odgovarajući inženjerski pristup u realizaciji postavljenih korisničkih zahtjeva, polazeći od usvojenih znanja iz područja računarstva.
 • Analizirati algoritamske pristupe za rješavanje problema optimizacije i problema odluke.
 • Upotrijebiti odgovarajuće matematičke metode u modeliranju složenih programskih rješenja.
 • Primijeniti prikladne koncepte i razvojne okvire u izradi aplikacija.
 • Razlikovati posebnosti pojedinih računalnih tehnologija i okruženja.
  Vrednovati softver i testirati programski kod.
 • Procijeniti mjesto i ulogu IT-a u poslovanju poduzeća, te analizirati funkcionalnosti raspoloživih poslovno-informacijskih sustava.
 • Razviti softver temeljen na konceptima distribuiranih tehnologija poštujući principe sigurnosti programskih rješenja.


OSOBNE I SOCIJALNE VJEŠTINE

 • Izgraditi sposobnost apstraktnog mišljenja kroz proces analize i povezivanja specijaliziranih teorijskih koncepata.
 • Razviti sposobnost suradnje unutar strukturiranog tima.
 • Koristiti domaću i inozemnu stručnu literaturu.
 • Objasniti složene probleme i rješenja stručnom terminologijom.
 • Prezentirati vlastiti rad na razumljiv način.
 • Prepoznati trendove u računarstvu i prilagoditi se njima.