Nastavna radilišta

Praktični dio stručne nastave - koji je na pojedinim predmetima iskazan kroz stavke laboratorijske vježbe, stručni posjeti, terenski rad, stručna praksa, timski projekt, seminarski rad i završni rad - dijelom se izvodi u različitim tvrtkama/ustanovama. U njima se po unaprijed definiranom programu obavlja stručna praksa, realizira timski projekt, obavljaju mjerenja i dr. Kroz stručne se posjete studenti upoznavaju s proizvodnim pogonima, objektima, organizacijom rada, procesima, sigurnosti na radu, sustavima upravljanja kvalitetom, konstrukcijskim rješenjima, funkcioniranjem tehničke i programske te informacijske i telekomunikacijske opreme. Fiksna nastavna radilišta nisu formalno ustrojena.

Na stručnom studiju elektronike sve spomenute vrste stručnih i nastavnih aktivnosti za različite module odvijale bi se u sljedećim ustanovama / tvrtkama / objektima:

 • Objekti HEP-a:
   
  • trafostanica TS 110/(20)10KV Zadar - Centar - rasklopno postrojenje i komandna zgrada,
  • reverzibilna HE Velebit, rasklopno postrojenje, komandni i tunelski dio elektrane,
  • vjetropark Trtar,
  • hidroelektrane u slivu Cetine: HE Peruća, HE Orlovac, HE Đale, HE Kraljevac,
  • HE "Zakučac" i rasklopna postrojenja 220, 110 i 35 kV u HE Zakučac,
  • trafostanica 'TS 400/220/110 kV Konjsko - rasklopno postrojenje i komandna zgrada,
  • TS 110/35/10 kV Vrboran - rasklopno postrojenje i komandna zgrada,
  • TS 110/10 kV Dobri,
  • TS 10/0.4 kV Dobri 1,
  • TS 10/0.4 kV Central,
  • TS 35/10 kV Gripe,
  • CDU Vrboran,
  • NDC-PDC Vrboran,
  • MTU postrojenje Vrboran,
  • dispečerski centar (35, 10 i 110 kV, NN mreža, MTU, SCADA) HEP distribucije d.o.o. - Elektrodalmacija Split,
  • dispečerski centar za upravljanje i prijenos – Split,
  • 110/10kV postrojenje Visoka – Split (demonstracija upravljanja s regulacijskom preklopkom, upoznavanje s opremom),
  • postrojenje 110/10 kV Dujmovača – Split,
  • 110/10(20) kV postrojenje Dobri - Split,
  • komunikacijsko središte HEP-OPS,
 • Elektroklima – Split,
 • Eting, d.o.o. Split,
 • Jadranska željezara - Kaštel Sućurac,
 • SNAP – Split,
 • Cemex-Dalmacijacement - (S7 i PCS7 sustavi upravljanja),
 • industrijski pogon s potpuno automatiziranom linijom - linija proizvodnje crijepova,
 • AD-Plastik – Solin,
 • Adria cink, Split,
 • Agan Inženjering, kooperant tvrtke ASEA Brown Bowery,
 • Čistoća d.o.o. - Split,
 • sustavi ozvučenja u kinima, školskim ustanovama,
 • Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,
 • Pomorski centar za elektroniku – Split.
 • Objekti T-Com-a
  • regionalni centar Split,
  • komutacijska čvorišta,
  • komutacije AXE-10 (demonstracija mjerenja i podešavanja korisničkih usluga),
  • mobilne postaje sustava GSM,
  • videokonferencijski sustav,
  • spajanje i mjerenje na Picture tel 780,
  • podešavanja na mrežnom terminalu za ISDN,
  • odjel za prijenosne uređaje uz demonstraciju mjerenja,
  • mjerenja na ADSL pristupnom modemu (mjerenja brzine prijenosa i broja grešaka),
  • mjerenja na Ethernet Lan mreži (spajanje konfiguriranje i testiranje LAN mreže),
 • Objekti T–mobile Split:
  • posjeta i obilazak MSC-a s pripadajućim registrima,
  • posjeta i obilazak bazne postaje s pripadajućim područnim kontrolerom GSM sustava,
  • udaljeni pretplatnički stupanj (RSS), Kaštel Stari.
 • Klinički bolnički centar:
  • hematološki laboratorij,
  • radiološki laboratorij,
  • rentgen,
  • onkološki laboratorij,
  • CT i NMR.
 • Adria Winch d. o. o. i Dalstroj d.d. - nastavna radilišta temeljem ugovora o suradnji (cilj: izravno upoznavanje s procesom razvoja novog proizvoda, CNC obradom, upravljanjem kvalitetom i procesom ispitivanja proizvoda).

Obrasci dopisa za dobivanje suglasnosti rukovoditelja tvrtki u kojima se planira odvijanje praktične nastave/stručne prakse, izjave o postojanju potrebne opreme i prostora za izvođenje praktične nastave iz određenog predmeta sukladno studijskom programu, te popisa i kvalifikacija suradnika koji će izvoditi praktičnu nastavu prikazani su u Prilogu. Suradnici se ne navode poimenično jer se u izvođenju stručne prakse, terenskom radu i prilikom stručnih posjeta, angažiraju zaposlenici tvrtke koji se trenutačno nalaze na odgovarajućim radnim mjestima.