NAJVAŽNIJE NOVOSTI

CIET 2024

CIET 2024

Na Sveučilišnom odjelu za stručne studije 13. i 14. lipnja 2024. godine održana je 6. međunarodna znanstveno-stručna konferencija CIET 2024.

CIET 2024

OSTALE NOVOSTI

ERASMUS

Međunarodna suradnja i internacionalizacija predstavljaju jedan od ključnih strateških ciljeva Sveučilišta u Splitu. Sveučilišni odjel za stručne studije prepoznao je razvoj međunarodne dimenzije svog rada kao bitan čimbenik koji unaprjeđuje kvalitetu i osigurava mu dugoročno održivo djelovanje.

ERASMUS