Vrsta studija Stručni prijediplomski studij
naziv Elektroenergetika
Nositelji

Predlagači

Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 3 godine (6 semestara)
ECTS 180
Uvjeti za upis Položena državna matura ili završena četverogodišnja srednja strukovna škola
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer elektroenergetike
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Stručni prvostupnik inženjer elektroenergetike - smjer Elektroenergetski sustavi može samostalno obavljati djelatnosti iz područja energetike ili se zaposliti na širokom spektru poslova, i to:
  •  planiranja i pripremanja, održavanja, nadzora, upravljanja i zaštite prijenosnih i distribucijskih mreža, rasklopnih postrojenja i elektrana,
  •  uporabe modernih specijalističkih programskih alata i opreme za sve vrste projektiranja i upravljanja u elektroenergetskim sustavima,
  •  izvedbe i održavanja energetske infrastrukture u trgovinskim i rezidencijalnim područjima, poslovnim i državnim projektima u kojima su integrirane energetske mreže.

Očekivani poslodavci su: privatne ili javne tvrtke za proizvodnju električne energije, toplinarstvo i plin; operatori prijenosnog i distribucijskog sustava; javne službe i ustanove za transport i autoceste; tvrtke za gospodarenje vodnim i šumskim resursima; proizvođači i prodavatelji energetske opreme.
Stručni prvostupnik inženjer elektroenergetike - smjer Elektroenergetski sustavi u industriji može samostalno obavljati djelatnosti iz područja energetike ili se zaposliti na širokom spektru poslova, i to:

  •  planiranja i pripremanja, održavanja, nadzora, upravljanja i zaštite sklopova i uređaja u industriji, automatski upravljanih elektromotornih pogona i postrojenja,
  •  uporabe modernih specijalističkih programskih alata i opreme za sve vrste projektiranja i upravljanja u industrijskim elektroenergetskim sustavima,
  •  izvedbe i održavanja elektroinstalacija u trgovinskim i rezidencijalnim područjima, poslovnim i državnim projektima u kojima su integrirane energetske mreže.

Očekivani poslodavci su: privatne ili javne tvrtke za proizvodnju i isporuku električne energije, toplinarstvo i plin; tvrtke za izvođenje instalacijskih radova u graditeljstvu; javne službe i ustanove za transport, autoceste; tvrtke za gospodarenje vodnim i šumskim resursima; proizvođači i prodavatelji energetske opreme.

Mogućnosti nastavka studija Završetkom stručnoga studija Elektroenergetike stručni prvostupnik inženjer elektroenergetike ima pravo nastaviti studij na odgovarajućem specijalističkom diplomskom stručnom studiju. Uvjete za upis sveučilišnih diplomskih studijskih programa na drugim visokoškolskim ustanovama određuju te ustanove.
Detaljnije o studiju Klikni za detaljnije informacije o studiju