Novosti

Dekanski ispitni rok

Dekanski rok u akademskoj godini 2018./2019. održat će se 1. i 2. listopada 2019. godine.

Upis na specijalističke diplomske stručne studije

Prijave za upis u prvu godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija zaprimat će se 23. i 24. rujna 2019. godine...

Razlikovni program

Započinju upisi u program za stjecanje uvjeta za upis na specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma...

NAPUTAK ZA UPIS U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA

Upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija obavit će se nakon objave konačnih rang-lista Središnjeg prijavnog ureda...

Odluka o participaciji studenata

Odluka o participaciji studenata u troškovima studija za akademske godine 2019./20., 2020./21. i 2021./22.

Raspored održavanja ispita u jesenskom roku

Redovni jesenski ispitni rok će se održat od 26. kolovoza 2019. do 20. rujna 2019. godine. Prvi dio ispitnog roka traje od 26. kolovoza do 6. rujna 2019., a drugi dio od 9. rujna do 20. rujna 2019. godine.

Obavještavaju se studenti da redovito prate obavijesti na Web stranici jer su ispitni termini podložni promjenama.

Za sve navedene ispite prijavu ispita će obaviti Studentska služba.

Preddiplomski stručni studiji

Stranice