Novosti

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja

Povjerenstvo za rangiranje donijelo je Odluku o rang listi kandidata za mobilnost osoblja...

Humanitarni koncert sveučilišnog zbora

Sveučilišni zbor održat će humanitarni božićni koncert "With love, Bombardelli"

Čestitka kolegi

Čestitka kolegi

Radionica Talk&Grow

Posljednja radionica u ovom semestru iz ciklusa Talk&Grow nosi naziv Trening komunikacijskih vještina.

Održana svečana promocija

U subotu, 30.studenog 2019. , u velikom amfiteatru FESB-a, održana je svečana promocija stručnih prvostupnica i stručnih prvostupnika preddiplomskih stručnih studija, te stručnih specijalistica i stručnih specijalista diplomskih stručnih studija.

Izvješće o terenskoj nastavi

U okviru kolegija Posebni oblici turizma organiziran je stručni posjet Marini Kaštela

Stranice