Odjel

O Odjelu

Sveučilišni odjel za stručne studije osnovan je 1998. g. kao Veleučilište u Splitu. Od 2003. g., a nakon ukidanja Veleučilišta u Splitu, Odjel je sastavnica Sveučilišta u Splitu. Odjel danas ima pet odsjeka: Odsjek za elektrotehniku, Odsjek za informacijsku tehnologiju, Odsjek za strojarstvo, Odsjek za trgovinsko poslovanje i Odsjek za računovodstvo i financije. Također postoje četiri zavoda: Zavod za matematiku i fiziku, Zavod za jezike, Zavod za informatiku i Zavod za pravo i etiku. Imamo i Ured za mobilnost i međunarodnu suradnju, Ured za suradnju s gospodarstvom i Ured za transfer tehnologija kao i Centar za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih.

Odjel izvodi akreditirane trogodišnje stručne preddiplomske studije kojima se stječe180 ECTS-a i to: studij Elektronika, studij Elektroenergetika, studij Informacijska tehnologija, studij Konstrukcijsko strojarstvo, studij Trgovinsko poslovanje te studij Računovodstvo i financije. Nakon završetka ovih studija studenti imaju mogućnost upisati jedan od naših pet specijalističkih stručnih diplomskih studijskih programa u trajanju dvije godine, a kojima se stječe dodatnih 120 ECTS-a: studij Elektrotehnika, studij Strojarstvo, studij Informacijska tehnologija, studij Menadžment trgovine i turizma i studij Računovodstvo i financije.

Trenutno na Odjelu studira oko 2000 studenata od čega nešto više od pola čine studenti uz rad. Na tehničkim studijima izvanredni studenti isti program slušaju kroz četiri godine. Studijski programi su usklađeni sa suvremenim stručnim i znanstvenim spoznajama radi pripreme studenata za izravno uključivanje u samostalan rad nakon završetka studija. Rad sa studentima odvija se u suvremeno opremljenim učionicama i laboratorijima s računalima opremljenim najnovijom licenciranom programskom opremom. U realizaciji nastavnog procesa, uz nastavno osoblje Odjela i ostalih članica Sveučilišta, sudjeluju i brojni eksperti iz gospodarstva te državne, regionalne i lokalne samouprave. Imamo dobru suradnju s lokalnim gospodarstvom te studentima nakon završetka studija pružamo pomoć u pronalaženju posla. Svake godine imamo porast stranih studenata koji dolaze studirati jedan semestar na našem Odjelu, a isto tako raste i broj naših studenata koji jedan semestar studiraju vani preko Erasmus programa. Raste i odlazna i dolazna mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

I na kraju poruka budućim studentima: Ako se odlučite studirati na Sveučilišnom odjelu za stručne studije dobro ste izabrali.

Pročelnik Sveučilišnog odjela za stručne studije:
Ivan Akrap