Odjel

O odjelu

Sveučilišni odjel za stručne studije ustanova je koja obrazuje kvalitetne stručne kadrove, prepoznate na tržištu rada, kako iz tehničkih tako i iz društvenih područja djelatnosti.
Povijest Odjela bogata je i dinamična: osnovan je 1998. g. kao Veleučilište u Splitu, od 2003. g., postaje sastavnica Sveučilišta u Splitu i mijenja svoj naziv od Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije do današnjeg naziva Sveučilišni odjel za stručne studije.

Odjel je danas jedna od najmlađih sastavnica Sveučilišta u Splitu na kojoj se izvode akreditirani trogodišnji stručni prijediplomski studiji Elektronike, Elektroenergetike, Konstrukcijskog strojarstva, Menadžmenta trgovine i turizma, Računarstva i Računovodstva i financija. Uspješnim završetkom ovih studija studenti uz visoku razinu stručnih znanja, vještina i kompetencija stječu 180 ECTS bodova koji im daju i mogućnost nastavka usavršavanja i obrazovanja. Na našoj ustanovi izvode se akreditirani stručni diplomski studijski programi u trajanju od dvije godine, a kojima se stječe dodatnih 120 ECTS bodova. Naša ponuda stalno se obogaćuje u skladu s trendovima i stvarnim potrebama tržišta rada, a trenutno se na ovoj obrazovnoj razini izvode stručni diplomski studiji Elektrotehnike, Menadžmenta trgovine i turizma, Primijenjenog računarstva, Računovodstva i financija, kao i studij Strojarstva.

Uspješan rad i funkcioniranje ustanove temelji se na organizacijskom ustroju kojim se osigurava kvalitetno i efikasno provođenje svih radnih procesa. Nastavni kadrovi raspoređeni su u pet temeljnih organizacijskih jedinica: Odsjek za elektrotehniku, Odsjek za računarstvo, Odsjek za računovodstvo i financije, Odsjek za strojarstvo i Odsjek za menadžment, trgovinu i turizam. Pored nastavnika raspoređenih u pet temeljnih organizacijskih jedinica u izvedbi nastave na svim studijskim programima sudjeluju i nastavnici razvrstani u tri zavoda: Zavod za informatiku, Zavod za matematiku i fiziku i Zavod za strane jezike. Pored vlastitih zaposlenika Odjel se ponosi i svojim vanjskim suradnicima koji svojom stručnošću doprinose kvaliteti i prepoznatljivosti naših studijskih programa. Snagu Odjela čine i naše efikasne službe koje osiguravaju studentima najbolje uvjete studiranja: Studentska služba, Služba za financijske poslove, Služba za informacijske tehnologije, Služba za tehničke poslove i održavanje i Služba za pomoćne poslove.

U želji da našim studentima osiguramo što viši standard studiranja i što intenzivniju interakciju sa širim okruženjem osnovali smo i specijalizirane ustrojbene jedinice: Ured za mobilnost i međunarodnu suradnju, Ured za poslovnu suradnju s vanjskim subjektima, Ured za transfer tehnologija i Centar za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih. Svakako treba spomenuti i Poduzetnički inkubator kao poseban oblik potpore koji će studentima – poduzetnicima početnicima u tzv. „start – up“ fazi, a nakon završene obavezne edukacije unutar inkubatora, omogućiti realizaciju poslovnih ideja kroz osiguranje prostora, pristupa internetu, korištenja stručne pomoći koja uključuje izradu poslovnih planova, upoznavanje sa poduzetničkim strategijama i suvremenim konceptima poslovanja.

Svakako je važno napomenuti da pored ljudskih resursa koji predstavljaju dodanu vrijednost našeg Odjela, Odjel se ponosi adekvatnim prostorima i opremom koji stoji na raspolaganju svim našim studentima. Posebno se ponosimo našim laboratorijima koji su garancija provedbe kvalitetnih nastavnih aktivnosti kojima se postiže najviša razina transfera znanja.

Dobrodošli na Vaš i naš Sveučilišni odjel za stručne studije!

Virtualna šetnja Odjelom

Pročelnik Sveučilišnog odjela za stručne studije:
Dr. sc. Petar Pepur