Uvod

Uvod

Sveučilišni odjel za stručne studije kao sastavnica Sveučilišta u Splitu stalno iznalazi nove modalitete edukacije studenata s ciljem stjecanja aplikativnih znanja i kompetencija kako bi se što efikasnije uključili u realne, tržišne uvjete poslovanja. Prateći svjetske i europske trendove poticanja poduzetničke aktivnosti, sve više je jačala ideja o potrebi formiranja studentskog poduzetničkog inkubatora kao važnog elementa poduzetničke infrastrukture koji će pridonijeti izgradnji i razvoju poduzetničke kulture unutar studentske populacije. Smisao i svrha studentskog poduzetničkog inkubatora je vidjeti naše studente kao vlasnike uspješnih poduzeća, a s ciljem doprinosa razvoju poduzetništva i ubrzanja gospodarskog razvitka.

Odjel u Splitu trenutno broji oko 1.900 aktivnih studenata društvenih i tehničkih studija, a upravo je multidisciplinarni pristup kojim je omogućena povezanost studenata svih studija Odjela, postavka realizacije ovoga projekta. Studentski poduzetnički inkubator zamišljen je kao poseban oblik potpore kojim bi se studentima – poduzetnicima početnicima u tzv. „start – up“ fazi, a nakon završene obavezne edukacije unutar inkubatora, omogućila realizacija poslovnih ideja kroz osiguranje prostora, pristupa internetu, korištenja stručne pomoći koja uključuje izradu poslovnih planova, upoznavanje sa poduzetničkim strategijama i suvremenim konceptima poslovanja.

Studentski poduzetnički inkubator opremljen je bespovratnim sredstvima dobivenim na natječajima Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poduzetništva i obrta. Periodično se organiziraju tematske radionice, gostujuća predavanja eminentnih stručnjaka iz gospodarske prakse, a posebno je bila uspješna radionica „Od studenta do poduzetnika“ gdje su naši bivši studenti, a danas uspješni poduzetnici prezentirali svoje tvrtke i motivirali studente da poduzetništvo bude njihova želja i izbor.