Uvod

Na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u akademskoj godini 2018./2019. počinje se izvoditi stručni diplomski studij Menadžment trgovine i turizma.

Riječ je o izmijenjenom stručnom diplomskom studiju Trgovinsko poslovanje koje je doživjelo izmjene s ciljem prilagođavanja promjenama u društvu i gospodarstvu. Navedeno je bilo potrebno i kako bi ovaj studijski program bio na razini najnovijih znanstvenih/stručnih spoznaja i trendova te na njima temeljenih vještina.

U skladu s potrebama gospodarstva u ovom dijelu Hrvatske, a uzimajući u obzir sve veću potražnju za stručnjacima koji posjeduju kompetencije vezane uz trgovinu i turizam te inicijative poduzetničkog razmišljanja i samozapošljavanja, ovako izmijenjen studijski program povećava njegovu atraktivnost i prati potrebe današnjeg tržišta rada i gospodarskog okruženja.

Prilikom izrade programa za navedeni studij, naglasak je stavljen na osposobljavanju studenata za učinkovito upravljanje poduzećima i poduzetničko promišljanje u sektoru trgovine i turizma s fokusom na poduzetno, proaktivno i inovativno razmišljanje i ponašanje. Usvojena specijalistička teorijska i praktična znanja iz područja trgovine i turizma ishodit će upravljačkim vještinama za obavljanje složenih poslova trgovinskog i turističkog poslovanja.

Nastavni proces koncipiran je s ciljem maksimalne interakcije nastavnik/student, pri čemu studenti aktivnom suradnjom primjenjuju usvojena teorijska znanja rješavajući aktualne poslovne slučajeve. Uključivanjem stručnjaka iz prakse u nastavni proces, kao i brojnim terenskim posjetima osigurat će se usvajanje stručnih kompetencija i vještina. Četvrti semestar je gotovo u potpunosti posvećen stručnoj, odnosno specijalističkoj praksi čime se osigurava nužan spoj teorijske nastave i prakse.

Studij traje četiri semestra pri čemu studenti biraju jedan od dva ponuđena modulska programa i to Trgovina i poduzetništvo te Turizam i ugostiteljstvo.

Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i stručni naziv stručni/a specijalist/specijalistica ekonomije (struč. spec. oec.).

 

Pročelnica Odsjeka za menadžment, trgovinu i turizam: Antonija Roje, viši predavač e-mail