O centru

Centar za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih

Centre for Lifelong Learning and Adult Education

 

Centar za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih (dalje: Centar) kao dio Sveučilišnog odjela za stručne studije osnovan je 2014. godine. Prema Strategiji Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu 2021. - 2025. jedan od strateških ciljeva jest osmišljavanje i izvođenje programa cjeloživotnog učenja. U skladu s tim, aktivnosti Centra su usmjerene na provođenje sustavne analize ciljanog tržišta i komunikacije s istim, s ciljem razvoja onih specijaliziranih programa za kojima postoji interes na tržištu.  Na taj način se uvažavaju interesi polaznika kao i stvarne potrebe tržišta rada. 

Smjerovi aktivnosti Centra:

 • Razvijanje i ponuda programa – modula programa Centra koji se nakon uspješnog provođenja mogu pretvoriti u predmete stručnog ili specijalističkog studija Odjela za stručne studije,
 • Ponuda sadržaja cijelog predmeta ili dijela predmeta stručnog/specijalističkog studija Odjela za stručne studije kao modula obrazovanja Centra,
 • Izrada i donošenje programa koji idu na odobrenje u nadležno ministarstvo (verifikaciju), te ponuda istih nakon završetka postupka verifikacije od strane ministarstva.
 • Provođenje razlikovnih programa za stjecanje uvjeta za upis na specijalističke diplomske stručne studije na Sveučilišnom odjelu za stručne studije.
 • Programi cjeloživotnog osposobljavanja zaposlenika Odjela za stručne studije.

Ciljevi Centra:

 • Pružanje novih i razvijanje postojećih znanja, vještina i kompetencija iz područja tehničkih znanosti (računalne, informatičke, elektrotehničke i strojarske struke), područja društvenih znanosti (trgovina, menadžment, turizam, poduzetništvo, računovodstvo, financije, revizija i porezi) te iz područja stranih jezika i matematike,
 • Savjetovanje poslovnih subjekata i osposobljavanje njihovih djelatnika u procesu trajnog osposobljavanja i usavršavanja te in-house treninzi prema zahtjevima specifičnog poslovnog procesa,
 • Razvijanje sposobnosti prilagodbe i upravljanja tehnološkim promjenama,
 • Razvijanje novih znanja i vještina i osposobljavanje zaposlenika Odjela za stručne studije u području korištenja novih tehnologija, unaprjeđivanje i razvoj kompetencija u području poučavanja.

 

Programi Centra se organiziraju u sljedećim oblicima:

 • Formalno učenje – organizirani proces učenja koji se izvodi prema odobrenim obrazovnim programima s ciljem stjecanja i unapređenja znanja, vještina i kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a o čemu se izdaje javna isprava.
 • Neformalno učenje – organizirane aktivnosti učenja s ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija, a za koje se ne izdaje javna isprava. Po završetku programa polazniku se izdaje Potvrda o sudjelovanju. Program neformalnog učenja može biti in-house ili otvorenog tipa:
  • a) In-house programi – izrada i izvedba programa je prilagođena specifičnim potrebama poznatog naručitelja usluge, najčešće tvrtke; ovi programi služe profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju; svrha programa je razvoj ljudskih resursa naručitelja usluge.
  • b) Otvoreni seminari – usmjereni i prilagođeni građanstvu tj. nepoznatom naručitelju, služe profesionalnom osposobljavanju i usavršavanju te osobnom rastu i razvoju polaznika.

 

Centrom upravlja voditelj Centra, a imenuje ga pročelnik Odjela na mandat od tri godine.