O studiju

Vrsta studija Stručni diplomski studij
Naziv Računovodstvo i financije
Nositelji Predlagači Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 2 godine (4 semestra)
ECTS 120
Uvjeti za upis Završen stručni prijediplomski studij ili sveučilišni prijediplomski studij ekonomije (180 ECTS)
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Magistar/magistra računovodstva i financija
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Studenti koji završe stručni diplomski studij Računovodstvo i financije osposobljeni su za obavljanje visokostručnih poslova i zadataka iz područja računovodstva, financija, poreza, interne kontrole, interne revizije, platnog prometa uključujući i rukovodne aktivnosti na razini srednjeg ili višeg menadžmenta u državnim odnosno ostalim trgovačkim društvima i financijskim institucijama. Navedeno se odnosi i na poslove u stručnim službama uprava odjela i odsjeka svih ministarstava, jedinica lokalne i regionalne samouprave, institucijama za suzbijanje gospodarskog kriminaliteta i sličnim institucijama, kulturnim i znanstvenim ustanovama i dr. Diplomantima se posebice otvaraju široke mogućnosti samozapošljavanja kroz ostvarivanje osobnih poduzetničkih ideja i projekata, te otvaranje vlastite ili obiteljske tvrtke odnosno obrta jer kroz studij usvajaju sva potrebna znanja i vještine koja im omogućavaju realizaciju odgovarajućih programa.