Program za stjecanje uvjeta za upis na stručni diplomski studij Strojarstvo na Sveučilišnom odjelu za stručne studije

 

Upisi za akademsku godinu 2023./2024. vrše se u razdoblju od 4. do 15. rujna 2023. godine. 

 

SVRHA PROGRAMA:

Program je namijenjen prvostupnicima s nesrodnih tehničkih studija i programa sa stečenih 180 ECTS bodova koji se žele upisati na stručni diplomski studij Strojarstvo na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu.

 

UVJET ZA UPIS PROGRAMA:

Stečenih 180 ECTS bodova na nekom od tehničkih studija.


PREDMETI PROGRAMA:

 Naziv predmeta

 Nositelj/i predmeta

 Detaljno o predmetu

 Napomena

Elementi strojeva I

Igor Šuljić, predavač

  SKS015

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove 

Tehnička termodinamika

 dr. sc. Zlatko Jankoski, prof. struč. stud.

  SKS017

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove

Tehnička mehanika I

dr. sc. Ado Matoković, prof. struč. stud.

  SKS003

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove 

CAD I

Ivan Vrljičak, pred.

  SKS016

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove

Elementi strojeva II

Igor Šuljić, predavač

  SKS019

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove

Mehanika fluida

dr. sc. Zlatko Jankoski, prof. struč. stud.

  SKS022

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove

Nauka o čvrstoći

dr. sc. Ado Matoković, prof. struč. stud.

 SKS008

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove 

 

POSTUPAK UPISA:

1.       Ispuniti elektronsku prijavnicu 

2.       Dostaviti skeniranu dokumentaciju putem e-maila: dijana.perkusic@oss.unist.hr u razdoblju od 04. rujna do 15. rujna 2023. godine, i to:

      • Preslika osobne iskaznice;
      • Diploma ili Potvrda o završenom stručnom prijediplomskom ili sveučilišnom prijediplomskom studiju sa stečenih 180 ECTS bodova (original na uvid*);
      • Prijepis ocjena i pripadajući izvedbeni planovi predmeta (za polaznike koji dostavljaju Zamolbu za priznavanjem određenog predmeta).

3.       Nakon obavljena dva prethodna koraka dobit ćete na e-mail detaljne upute za plaćanje Programa prema objavljenoj Odluci o cijeni programa;

4.       Nakon izvršene uplate potrebno je potpisati Ugovor o pohađanju Programa (osobno prema uputama koje ćete dobiti preko e-maila).

*Originali se donose na uvid u terminu potpisivanja Ugovora.

 

IZVOĐENJE NASTAVE:

Prema rasporedu održavanja nastave na stručnom prijediplomskom studiju Konstrukcijsko strojarstvo.

 

CIJENA POHAĐANJA PROGRAMA: 

Prema Odluci Stručnog vijeća.

 

PONOVNI UPIS NEPOLOŽENIH PREDMETA

Polaznici koji u prvoj godini upisa Programa za stjecanje uvjeta za upis na stručni diplomski studij Strojarstvo na Sveučilišnom odjelu za stručne studije nisu položili sve predmete Programa, dužni su u narednoj akademskoj godini (sukladno Ugovoru) ponovno upisati sve preostale predmete koje nisu položili.

To mogu učiniti samo za vrijeme redovnih upisa na Program za stjecanje uvjeta za upis na stručni diplomski studij Strojarstvo na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu.

Na upis je potrebno donijeti dokaz o uplaćenoj naknadi za ponovni upis nepoloženih predmeta.

Naknada za ponovni upis pojedinog predmeta Programa bit će naznačena u Odluci o cijeni Programa za stjecanje uvjeta za upis na stručni diplomski studij Strojarstvo na Sveučilišnom odjelu za stručne studije, a koja se donosi svake akademske godine.

 

ISPIS / PREKID POHAĐANJA PROGRAMA

Polaznik se može ispisati iz Programa najkasnije do 31. listopada tekuće akademske godine.

U tom slučaju, polaznik je dužan podnijeti molbu Centru za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih putem protokola s obrazloženjem ispisa iz Programa. Odjel je obvezan izvršiti povrat uplaćenog iznosa naknade za pohađanje Programa polazniku.

U slučaju da se polaznik obrati Centru za cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih s molbom za ispis iz Programa nakon 31. listopada tekuće akademske godine, Centar će ga izbrisati iz popisa polaznika, ali mu Odjel nije obvezan izvršiti povrat uplaćenog iznosa naknade za pohađanje Programa.

 

 VAŽNE NAPOMENE

Programi za stjecanje uvjeta za upis na stručne diplomske studije na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu dio su programa cjeloživotnog obrazovanja. Polaznici Programa ne stječu status studenta, pa tako ni studentska prava i obveze. Rok za završetak programa je dvije akademske godine počevši od akademske godine upisa Programa. Za sve informacije o provjerama znanja potrebno se obratiti nositelju predmeta.

Po završetku Programa, odnosno nakon položenih svih ispita, polaznik dobiva potvrdu o završenom Programu u kojoj se navode svi položeni predmeti te postignuti uspjeh. Potvrda o završetku Programa predstavlja, uz ostalu natječajnu dokumentaciju, uvjet za pristup prijavi na Natječaj za upis na stručni diplomski studij Strojarstvo na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu.

 

Odluka o cijeni Programa za stjecanje uvjeta za upis na stručni diplomski studij Strojarstvo na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu u akademskoj 2023./2024. godini