Uvod

Potreba za razvitkom novih proizvoda i opseg proizvodnje neprestano rastu. Istodobno se vrijeme potrebno za razvoj novog proizvoda neprestano smanjuje. Nove učinkovitije tehnologije i automatizacija zahtijevaju nove strojeve i proizvode. U tom smislu iskazuje se potreba za inženjerima svih profila koji su u stanju odgovoriti navedenim zahtjevima, odnosno potreba za učinkovitim školovanjem inženjera koji će temeljem novih tehnologija biti u stanju razvijati nove proizvode, opremu i proizvodne kapacitete.

Opće usvojeno polazište stručnog studija u okviru EU predstavlja didaktički koncept učenja uz rad. S obzirom da stručni studij po definiciji zahtijeva što tješnji kontakt s praksom, tako je i težište predmetnog studijskog programa usmjereno na konkretiziranje gradiva iznesenog na predavanjima i to kroz seminarske radove, konstrukcijske vježbe, rad u laboratoriju i stručne posjete.

Glavni cilj i svrha stručnog prijediplomskog studija „Konstrukcijsko strojarstvo“ je usvajanje teorijskih i praktičnih stručnih znanja potrebnih za rad u strojarskoj struci. Polaznici koji završe ovaj studijski program ovladati će procesima konstruiranja i proračunavanja pomoću računala, kako u stručnom tako i organizacijskom smislu.

Studij traje 6 semestara (3 godine). Studij sadržava ukupno 180 ECTS bodova, odnosno 30 ECTS bodova po semestru, a po završetku studija polaznici stječu zvanje: prvostupnik (baccalaureus) inženjer strojarstva / prvostupnica (baccalaurea) inženjerka strojarstva.

Polaznici koji završe ovaj studij imaju mogućnost nastavka stručnog studija i stjecanje zvanja: magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva'' (mag. ing. mech) ili prelazak na odgovarajući diplomski sveučilišni studij uz polaganje potrebnih razlikovnih ispita izraženih u ECTS bodovima.

Pročelnik Odsjeka za strojarstvo: Danijela Pezer, viši predavač e-mail

Zamjenik pročelnika Odsjeka za strojarstvo: Igor Gabrić, viši predavač e-mail