Studenti

Studentske iskaznice

Studentske iskaznice

Studentska iskaznica je identifikacijski dokument temeljem kojeg se dokazuje status studenta. Korištenjem studentske iskaznice studentima je omogućeno ostvarivanje prava (na prehranu, popust na gradski prijevoz,...) Studentska iskaznica ima oblik magnetske kartice, sadrži naziv sveučilišta ili veleučilišta i ustanove visoke naobrazbe kojoj korisnik kartice pripada, broj iskaznice, ime i prezime, te fotografiju i potpis vlasnika.Na poleđini iskaznice nalazi se magnetska traka s upisanim brojem iskaznice, što očitavanjem iskaznice na magnetskom čitaču omogućuje identifikaciju vlasnika iskaznice. Iskaznica vrijedi do kraja akademske godine (semestra) u kojoj student ima valjan upis godine, a njezinu valjanost periodički obnavlja matična ustanova.

Detaljne upute za korištenje studentske iskaznice možete preuzeti ovdje .

Korisni linkovi: