Razlikovni program - Računovodstvo i financije

Program za stjecanje uvjeta za upis na stručni diplomski studij Računovodstvo i financije na Sveučilišnom odjelu za stručne studije

 Upisi za akademsku godinu 2023./2024. vrše se u rujnu 2023. godine.

 

SVRHA PROGRAMA:

Ovaj Program namijenjen je stručnim/sveučilišnim prvostupnicima s nesrodnih stručnih studija/visokih učilišta i programa sa stečenih 180 ECTS bodova koji se žele upisati na stručni diplomski studij Računovodstvo i financije na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu.

 

UVJET ZA UPIS PROGRAMA:

Završen prijediplomski studij i stečenih 180 ECTS bodova.

 

PREDMETI PROGRAMA:

Naziv predmeta

Nositelj/i predmeta

Napomena

 Financije poduzeća 1 

 Dr.sc. Marko Miletić, prof. struč. stud.

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove 

 Menadžersko računovodstvo 

 Mr.sc. Ivica Bašić, predavač

 Mr.sc Stjepan Laća, predavač

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove

 Osnove ekonomije 

 Mr.sc. Branko Sorić, viši predavač

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove 

 Osnove financija 

 izv. prof. dr. sc. Tomislava Pavić Kramarić  

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove

 Porez na dodanu vrijednost 

 Dr.sc. Luka Mladineo, viši predavač

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove

 Porez na dohodak 

 Dr.sc. Marko Miletić, prof. struč. stud.

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove

 Računovodstvo 

 Dr.sc. Luka Mladineo, viši predavač

 Polaznik ne ostvaruje ECTS bodove 

 

DOKUMENTACIJA ZA UPIS:

  1. Diploma ili Potvrda o završenom prijediplomskom stručnom ili prijediplomskom sveučilišnom studiju sa stečenih 180 ECTS bodova
  2. Domovnica ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa   e-Građani
  3. Preslika osobne iskaznice
  4. Obrazac zahtjeva za prijavu.

Dokumentaciju za upis potrebno je dostaviti na protokol, Kopilica 5, II kat, soba 205.

 

IZVOĐENJE NASTAVE:

Prema rasporedu održavanja nastave na stručnom prijediplomskom studiju Računovodstvo i financije.

 

CIJENA POHAĐANJA PROGRAMA:

Prema Odluci Stručnog vijeća.

 

PONOVNI UPIS NEPOLOŽENIH PREDMETA

Polaznici koji u prvoj godini upisa Programa za stjecanje uvjeta za upis na stručni diplomski studij Računovodstvo i financije na Sveučilišnom odjelu za stručne studije nisu položili sve predmete Programa, dužni su u narednoj akademskoj godini (sukladno Ugovoru) ponovno upisati sve preostale predmete koje nisu položili.

To mogu učiniti samo za vrijeme redovnih upisa na Program za stjecanje uvjeta za upis na stručni diplomski studij Računovodstvo i financije na Sveučilišnom odjelu za stručne studije.

Na upis je potrebno donijeti dokaz o uplaćenoj naknadi za ponovni upis ne položenih predmeta.

Naknada za ponovni upis pojedinog predmeta Programa naznačena je u Odluci o cijeni Programa za stjecanje uvjeta za upis na stručni diplomski studij Računovodstvo i financije na Sveučilišnom odjelu za stručne studije, a koja se donosi svake akademske godine.

 

ISPIS / PREKID POHAĐANJA PROGRAMA

Polaznik se može ispisati iz Programa najkasnije do 31. listopada tekuće akademske godine.

U tom slučaju, polaznik je dužan podnijeti molbu Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih putem protokola s obrazloženjem ispisa iz Programa. Odjel je obvezan izvršiti povrat uplaćenog iznosa naknade za pohađanje Programa polazniku.

U slučaju da se polaznik obrati Centru za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih s molbom za ispis iz Programa nakon 31. listopada tekuće akademske godine, Centar će ga izbrisati iz popisa polaznika, ali mu Odjel nije obvezan izvršiti povrat uplaćenog iznosa naknade za pohađanje Programa.

 

VAŽNE NAPOMENE

Programi za stjecanje uvjeta za upis na stručne diplomske studije na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu dio su programa cjeloživotnog obrazovanja. Polaznici Programa ne stječu status studenta, pa tako ni studentska prava i obveze. Rok za završetak programa je dvije akademske godine počevši od akademske godine upisa Programa. Za sve informacije o provjerama znanja potrebno se obratiti nositelju predmeta.

Po završetku Programa, odnosno nakon položenih svih ispita, polaznik dobiva potvrdu o završenom Programu u kojoj se navode svi položeni predmeti te postignuti uspjeh. Potvrda o završetku Programa predstavlja, uz ostalu natječajnu dokumentaciju, uvjet za pristup prijavi na Natječaj za upis na stručni diplomski studij Računovodstvo i financije na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u Splitu.

 

Odluka o cijeni programa u akademskoj 2023./2024. godini