AutoCAD u strojarstvu

AutoCAD u strojarstvu

Predavači: 

  • Igor Šuljić, predavač
  • Ivan Vrljičak, predavač

 

AutoCAD se koristi za stvaranje dvodimenzionalnih projekata korištenjem različitih inovativnih alata. Rad u AutoCAD-u predstavlja digitalni oblik crtanja na papiru neophodan za inženjere strojarstva.

AutoCAD u strojarstvu