Studenti

Uvjerenja o ujednačavanju stručnog naziva

Sveučilišni odjel za stručne studije će, sukladno članku 114. stavcima 4. i 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, osobama koje su završile specijalistički diplomski stručni studij, izdavati Uvjerenja o ujednačavanju stručnog naziva (magistar, uz naznaku struke).

Sukladno članku 114. stavku 8. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, uvjerenja će se izdavati bez naknade.

Popunjeni i vlastoručno potpisani zahtjev za izdavanje uvjerenja o ujednačavanju stručnog naziva, s odgovarajućim prilozima moguće je dostaviti:

  • osobno u Studentsku službu, radnim danom od 10:00-13:00, utorkom od 12:00-17:00 sati
  • putem elektroničke pošte, na adresu: ujednacavanje@oss.unist.hr
  • putem pošte, na adresu:

 

                            Sveučilišni odjel za stručne studije

                            Studentska služba

                            Kopilica 5

                            21000 Split

 

Uvjerenja se mogu preuzeti osobno ili putem punomoćnika u Studentskoj službi Odjela, u gore navedeno radno vrijeme, ili putem pošte.