O studiju

Vrsta studija Stručni diplomski studij
Naziv Elektrotehnika
Nositelji Predlagači Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 2 godine (4 semestra)
ECTS 120
Uvjeti za upis Završen stručni prijediplomski studij „Elektronika“ ili "Elektroenergetika" na Sveučilišnom odjelu za stručne studije, ili drugi odgovarajući trogodišnji studij tehničke struke s priznatih 180 ETCS bodova.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Magistar inženjer elektrotehnike / magistra inženjerka elektrotehnike (mag. ing.el.)
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Studenti stječu primjerenu razinu specijalističkih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova što im omogućava neposredno uključivanje u radni proces na razini planiranja, projektiranja, proizvodnje, izgradnje i nadzora nad izgradnjom, ispitivanja, održavanja i eksploatacije složenih sustava i njihovih elemenata. Studenti stječu opće i specifične stručne kompetencije. Opće kompetencije mogu i dalje razvijati sposobnost za analizu i sintezu, sposobnost samostalnog učenja, sposobnost za suradnju i komunikaciju, te organizacijske sposobnosti. Specifične stručne kompetencije su teorijska i praktična znanja te vještine potrebne za statičku i dinamičku analizu električnih strojeva i uređaja, elektroenergetskih postrojenja, razvoj hardverskog i softverskog dijela industrijskih i komercijalnih uređaja, projektiranja i izvođenja sustava automatskog upravljanja automatskim procesima...
Detaljnije o studiju