O studiju

Vrsta studija Stručni prijediplomski studij
Naziv Računovodstvo i financije
Nositelji Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 3 godine (6 semestara) 
ECTS 180
Uvjeti za upis Položena državna matura ili završena četverogodišnja škola
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije.
Kompetencije koje se stječu završetkom studija Nakon završenog stručnog prijediplomskog studija računovodstva i financija i obranjenog završnog rada student dobiva naziv prvostupnik ekonomije i osposobljen je za obavljanje složenih računovodstvenih, financijskih, poreznih poslova koji su podloga za odlučivanje te vođenje samostalne djelatnosti, a uz potrebno iskustvo može zauzeti radno mjesto financijskog direktora u malim i srednjim poduzećima.
Mogućnosti nastavka studija Dvogodišnji stručni diplomski studij za stjecanje zvanja magistar računovodstva i financija. Mogućnosti nastavka studija na stručnim diplomskim studijima u Hrvatskoj.