O uredu

O uredu

S obzirom na prepoznatu važnost transfera tehnologije, kao procesa pretvaranja rezultata istraživanja u nove ili unaprijeđene proizvode, usluge ili procese, na Odjelu je osnovan Ured za transfer tehnologije.

Ured ima za cilj provoditi različite mjere koje će pridonijeti transferu tehnologije s Odjela u gospodarstvo i društvo.

Jedan od načina transfera tehnologije obuhvaća pružanje podrške istraživačima u svim fazama primjene tehnologije, od ideje, zaštite i komercijalizacije intelektualnog vlasništva, pa sve do osnivanja poduzeća.

Ured za transfer tehnologije na Odjelu posebno je usmjeren na davanje podrške studentima koja se temelji na znanju, znanstvenim istraživanjima te primjenjivim rezultatima. Potiče istraživački i stručni rad, skrbi o rezultatima takvog istraživačkog i stručnog rada potičući njihovu komercijalizaciju, a pomažući na taj način uspješnijem transferu tehnologije u gospodarstvo.

Ured za transfer tehnologije:

  • potiče istraživače i studente na sudjelovanje u istraživačkim programima,
  • potiče zaštitu i komercijalizaciju intelektualnog vlasništva,
  • pomaže istraživačkim skupinama i partnerima iz poslovnog sektora u uspostavljanju suradnje,
  • pruža pomoć u osiguravanju financiranja za istraživanje i razvoj,
    vrši edukaciju s aktualnim i primjenjivim znanjima.

U želji da doprinesemo razvoju društva te inovacijama potaknemo razvoj gospodarstvo, Ured je usmjeren na poticanje kvalitetnih istraživačkih i razvojnih projekata komercijalno relevantnih tehnologija koji imaju primjenjive rezultate. Nadalje, pruža i mogućnost otvaranja i podupiranja novih spin – off tvrtki koje su nastale kao rezultat znanstvenog istraživanja