O studiju

Vrsta studija Stručni diplomski studij
Naziv Strojarstvo
Nositelji Predlagači Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje 2 godine (4 semestra)
ECTS 120
Uvjeti za upis Završen stručni prijediplomski studij „Konstrukcijsko strojarstvo“ na Sveučilišnom odjelu za stručne studije, ili drugi odgovarajući trogodišnji studij tehničke struke s priznatih 180 ETCS bodova.
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija Magistar inženjer strojarstva/ magistra inženjerka strojarstva (mag. ing. mech.).
Kompetencije koje se stječu završetkom studija

 Studenti koji završe specijalistički studij „Strojarstvo“, moći će:

1.          povezati teoretske probleme s praktičnim rješenjima;

2.          koristiti stečena znanja i vještine prilikom rješavanja inženjerskih problema;

3.          prilagođavati se potrebama tržišta i novim tehnologijama, te stjecati nove vještine kroz procese cjeloživotnog obrazovanja;

4.          oblikovati proizvode prema načelima tehničkog dizajna;

5.          organizirati poslove održavanja u industrijskim postrojenjima;

6.          provesti mjerenja u okviru industrijskog mjeriteljstva i vrjednovati dobivene rezultate;

7.          dizajnirati, proračunati i odabrati standardne komponente zupčastih prijenosnika;

8.          primijeniti programski jezik opće namjene za proceduralno rješavanje strojarskih problema;

9.          izraditi proračun i dimenzioniranje plinske instalacije, te pripadajuću nacrtno-tehničku dokumentaciju;

10.       izraditi proračune i dimenzioniranje sustava grijanja i klimatizacije, te pripadajuću nacrtno-tehničku dokumentaciju;

11.       optimizirati konstrukciju s ciljem smanjenja mase;

12.       koristiti se programima za upravljanje radom CNC strojeva;

13.       koristiti energetske metode u rješavanju statički određenih i statički neodređenih konstrukcija;

14.       proračunati debelostijene cijevi i posude;

15.       prepoznati mehanizme korozije i odabrati metodu zaštite od korozije;

16.       osmisliti, pripremiti i izraditi tehničku dokumentaciju;

17.       primijeniti tehničke standarde i propise pri projektiranju i planiranju strojarskih sustava;

18.       optimizirati tehnička rješenja u cilju smanjenja negativnog utjecaja na okoliš.

Studenti stječu primjerenu razinu specijalističkih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova što im omogućava neposredno uključivanje u radni proces na razini planiranja, projektiranja, proizvodnje, izgradnje i nadzora nad izgradnjom, ispitivanja, održavanja i eksploatacije složenih tehničkih sustava i njihovih elemenata. Studenti su osposobljeni za rad s tehničkim sustavima i njihovim elementima na području strojarstva. Studenti stječu opće i specifične stručne kompetencije. Opće kompetencije mogu i dalje razvijati sposobnost za analizu i sintezu, sposobnost samostalnog učenja, sposobnost za suradnju i komunikaciju, te organizacijske sposobnosti. Specifične stručne kompetencije su teorijska i praktična znanja te vještine potrebne za statičku i dinamičku analizu mehaničkih konstrukcija, analizu naprezanja i konstrukcijsko oblikovanje komponenata, metodičko konstruiranje, primjenu suvremenih računalnih metoda u oblikovanju i pri proračunavanju tehničkih sustava, kao i održavanje i eksploataciju istih.

Detaljnije o studiju Klikni za informacije o studiju