Vrsta studija Stručni prijediplomski studij
Naziv Elektronika
  Predlagači Sveučilišni odjel za stručne studije
Izvođači Sveučilišni odjel za stručne studije
Trajanje

3 godine (6 semestara)

ECTS 180
Uvjeti za upis Položena državna matura ili završena četverogodišnja škola
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija prvostupnik (baccalaureus) inženjer elektronike / prvostupnica (baccalaurea) inženjerka elektronike
Kompetencije koje se stječu završetkom studija
  • primjenu stečenih znanja i vještina za obavljanje složenih stručnih poslova,
  • zapošljavanje i samozapošljavanje u tehničkom sektoru,
  • profesionalno napredovanje u grani elektronika ili sličnim tehničkim granama,
  • uključivanje u sustav cjeloživotnog obrazovanja,
  • nastavak studija na specijalističkim diplomskim stručnim studijima.
Mogućnosti nastavka studija Dvogodišnji diplomski studiji za stjecanje zvanja magistra struke. Vertikalna pokretljivost prema diplomskom sveučilišnom studiju uz polaganje potrebnih kredita izraženih u ECTS bodovima.
Detaljnije o studiju