Studiji

Nastavni program - redoviti studenti

A) TEMELJNA NASTAVA (ELEKTROTEHNIKA) - 60 ECTS

I. semestar

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL001

  Matematika

  45
  0
  60
  0
  8
 • SEL002

  Fizika

  45
  0
  45
  0
  7
 • SEL003

  Osnove elektrotehnike I

  45
  0
  60
  0
  8
 • SEL004

  Uporaba računala

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL005

  Engleski jezik I

  10
  0
  20
  0
  2
 • UKUPNO: 5 predmeta 26 sati tjedno

  175
  0
  215
  0
  30

II. semestar

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL006

  Primijenjena i numerička matematika

  45
  0
  45
  0
  7
 • SEL007

  Osnove elektrotehnike II

  45
  0
  60
  0
  8
 • SEL008

  Elektronički elementi

  30
  0
  45
  0
  6
 • SEL009

  Programiranje

  30
  0
  60
  0
  7
 • SEL010

  Engleski jezik II

  10
  0
  20
  0
  2
 • UKUPNO: 5 predmeta 26 sati tjedno

  160
  0
  230
  0
  30

B) STUDIJSKA NASTAVA (ELEKTRONIKA) - 60 ECTS

III. semestar

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL011

  Elektronički sklopovi

  30
  0
  45
  0
  6
 • SEL012

  Digitalna i mikroprocesorska tehnika

  30
  0
  60
  0
  7
 • SEL013

  Električna mjerenja

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL014

  Materijali u elektrotehnici

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL015

  Tehnički engleski jezik

  10
  0
  20
  0
  3
 • Netehnički izborni predmet*

  30
  0
  15
  0
  4
 • UKUPNO: 6 predmeta 24 sata tjedno

  195
  0
  165
  0
  30

Smjerovi (izborne skupine):

 • Telekomunikacije (TEL)
 • Primijenjena elektronika (PREL)
 • Mehatronika (MEH)

IV. semestar (TEL+PREL+MEH)

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL016

  Ugradbeni računalni sustavi

  30
  0
  45
  0
  6
 • SEL017

  Automatski regulacijski sustavi

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL018

  Osnove telekomunikacija

  30
  0
  15
  0
  4
 • Tehnički izborni predmet*

  30
  0
  30
  0
  5

Izborna skupina TELEKOMUNIKACIJE

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL019

  Eksploatacija i razvitak telekom. sustava

  45
  0
  15
  0
  5
 • SEL020

  Računalne mreže

  30
  0
  30
  0
  5
 • UKUPNO: 6 predmeta 24 sata tjedno

  210
  0
  150
  0
  30

Izborna skupina PRIMIJENJENA ELEKTRONIKA

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL021

  Osnove elektroenergetike

  30
  0
  15
  15
  5
 • SEL020

  Računalne mreže

  30
  0
  15
  15
  5
 • UKUPNO: 6 predmeta 24 sata tjedno

  195
  0
  60
  105
  30

Izborna skupina MEHATRONIKA

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL021

  Osnove elektroenergetike

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL023

  Osnove mehaničkih konstrukcija

  30
  0
  30
  0
  5
 • UKUPNO: 6 predmeta 24 sata tjedno

  195
  0
  165
  0
  30

* Iz modula Izborni predmeti

 

C) STRUČNA NASTAVA (MODULI) - 60 ECTSC1)

 

Izborna skupina: TELEKOMUNIKACIJE (TEL moduli)

V. semestar (TEL-1 modul)

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL024

  Telekomunikacijski sustavi

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL025

  Širokopojasne mreže

  30
  0
  45
  0
  6
 • SEL026

  Transmisijski sustavi

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL027

  Mobilne komunikacije

  45
  0
  30
  0
  6
 • SEL028

  Lokalne i pristupne mreže

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEL029

  Timski projekt

  0
  0
  120
  0
  4
 • UKUPNO: 5+1 predmeta

  165
  0
  270
  0
  30

VI. semestar (TEL-2 modul)

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL030

  Upravljanje mrežnim prometom

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL031

  Multimedijske komunikacije

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL032

  Projektiranje podržano računalom - TEL

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL048

  Stručna praksa

  0
  0
  150
  0
  5
 • SEL049

  Završni rad

  10
 • UKUPNO: 4+1+1 predmeta

  90
  0
  240
  0
  30

C) STRUČNA NASTAVA (MODULI) - 60 ECTSC2)

 

Izborna skupina: PRIMIJENJENA ELEKTRONIKA (PREL moduli)

V. semestar (PREL-1 modul)

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL033

  Mehatronika

  30
  0
  45
  0
  6
 • SEL034

  Optoelektronika

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL035

  Procesni mjerni sustavi

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL036

  PLC i SCADA sustavi

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL037

  Elektroakustika

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL029

  Timski projekt

  0
  0
  120
  0
  4
 • UKUPNO: 5+1 predmeta

  150
  0
  285
  0
  30

VI. semestar (PREL-2 modul)

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL038

  Elektronički napajači

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL039

  Medicinska instrumentacija

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL040

  Projektiranje podržano računalom - PREL

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL048

  Stručna praksa

  0
  0
  150
  0
  5
 • SEL049

  Završni rad

  10
 • UKUPNO: 4+1+1 predmeta

  90
  0
  240
  0
  30

C) STRUČNA NASTAVA (MODULI) - 60 ECTSC3)

 

Izborna skupina: MEHATRONIKA (MEH moduli)

V. semestar (MEH-1 modul)

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL033

  Mehatronika

  30
  0
  45
  0
  6
 • SEL022

  Osjetnici i pretvornici

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL041

  Robotika

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL042

  Energetski elektronički pretvarači

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL043

  Automatizacija industrijskih postrojenja

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL029

  Timski projekt

  0
  0
  120
  0
  4
 • UKUPNO: 5+1 predmeta

  150
  0
  285
  0
  30

VI. semestar (MEH-2 modul)

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL045

  Elektromotorni pogoni

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL046

  Pneumatika i hidraulika

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL047

  Projektiranje podržano računalom - MEH

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL048

  Stručna praksa

  0
  0
  150
  0
  10
 • SEL049

  Završni rad

  10
 • UKUPNO: 4+1+1 predmeta

  90
  0
  240
  0
  30

D) JEDINSTVENI MODUL IZBORNIH PREDMETA

TEL + PREL + MEH

 • Kod
 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEL050

  Diskretna matematika*

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEL051

  Matematika 2*

  60
  0
  45
  0
  7
 • SEL052

  Sustavi upravljanja kvalitetom**

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEL054

  Osnove poduzetništva**

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEL055

  Ekologija i održivi razvoj**

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEL056

  Ekonomika i organizacija poduzeća

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEL057

  Vođenje projekata i dokumentacija

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEL060

  Drugi strani jezik (Osnove talijanskog jezika)

  15
  0
  45
  0
  4
 • SEL059

  Drugi strani jezik (Osnove njemačkog jezika)

  15
  0
  45
  0
  4
 • Tehnički izborni predmet izabran iz ostalih modula studija Elektronike ili kolegija drugih stručnih studija (Elektroenergetika, Informacijska tehnologija, Konstrukcijsko strojarstvo), a prema preporuci mentora ili osobnim sklonostima i potrebama ***

  5

* Predmeti su ponuđeni, između ostalog, radi mogućnosti postizanja razlika u ECTS bodovima potrebnih za mobilnost zainteresiranih studenata prema sveučilišnim preddiplomskim studijima.

** Predmete održavaju nastavnici Odjela, sa stručnih studija Trgovinsko poslovanje i Računovodstvo i financije.

*** Tablice stručnih izbornih predmeta koji se biraju s ostalih tehničkih studija na Odjelu za stručne studije nalaze se u opisu programa odnosnih studija. Neki od tih predmeta su primjerice:

Električne instalacije, Električni strojevi, Ispitivanje Električnih strojeva, Upravljanje u EES-u, Mjerenje u EES-u, Zaštita u EES-u, Projektiranje u EES-u i dr. (Studij elektroenergetike); Proizvodni postupci, CAD, Tehnička termodinamika, Mehanika fluida,... (Studij konstrukcijskog strojarstva); Projektiranje informacijskih sustava, Informatizacija poslovanja, Digitalni sustavi za obradu signala, Elektroničko poslovanje, Društveni informacijski sustavi, Informatizacija proizvodnje, Multimedijske mreže i sustavi,... (studij Informacijske tehnologije).

Predviđenim konceptom izbornih predmeta znatno su proširene mogućnosti studenata za izbor adekvatnih predmeta, a da se pri tomu ne širi mreža istih (svi predmeti navedeni u modulu izbornih predmeta već postoje i izvode se unutar Odjela za stručne studije).

Napomena:

Studenti prve godine studija imaju pravo upisa vannastavne sportske aktivnosti, ukupno 30 nastavnih sati po semestru. Program ove aktivnosti prezentira se studentima prije početka svake akademske godine.