Novosti

USVOJEN ZAKON O HKO

Dana 6. srpnja 2018. godine Hrvatski sabor usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Ovim zakonom na razinu 6 smještaju se dvije vrste kvalifikacija i to kvalifikacije stečene završetkom:

a) preddiplomskih stručnih studija i
b) preddiplomskih sveučilišnih studija.

Na razinu 7.1 smještaju se kvalifikacije stečene završetkom:

a) specijalističkih diplomskih stručnih studija i
b) sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija,

a što je u skladu s obvezujućim pravom Europske unije i praksom u svim razvijenim europskim društvima.

Navedeni Zakon dostupan je ovdje.