Novosti

Preporuke vezane uz mobilnost u visokom obrazovanju

Nastavno na preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za mobilnost i programe Europske unije, čije je ishodište u krovnim preporukama Europske komisije upućenim studentima i visokim učilištima u kontekstu pandemije koronavirusa, Sveučilište u Splitu daje sljedeće preporuke.