Novosti

Pravilnik o raspodjeli sredstava i financiranju projekata

U prilogu je Pravilnik o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu i o financiranju studentskih projekata.