Novosti

Odluka o odabiru kandidata u okviru Erasmus+ KA107 programa

Objavljena je Odluka o odabiru kandidata za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ (KA107)-omotnica IPA- Crna Gora. Više informacija na unist.hr.