Novosti

OBAVIJEST O NAČINU PREDAJE I PRIJAVE ZAVRŠNOG RADA ZA VRIJEME TRAJANJA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

Temeljem Odluke pročelnika Odjela, studenti koji su sukladno Pravilniku o izradi i obrani završnog rada na preddiplomskim/specijalističkim stručnim studijima, izradili završni rad, te su spemni za postupak prijave istoga, svu propisanu dokumentaciju mogu poslati poštom na adresu Odjela, s naznakom za Studentsku službu, Kopilica 5, Split.

Također, za vrijeme trajanja pandemije, radove s dokumentacijom možete slati stalno, bez ograničenja vezanih uz propisane rokove prijava iz članka 10. Pravilnika o izradi i obrani završnog rada na preddiplomskim/specijalističkim stručnim studijima.

Dokumentacija za prijavu mora sadržavati:
1. Zahtjev za odobrenje teme završnog rada
2. Prijava za pristup obrani završnog rada/završnog ispita
3. Izjava o akademskoj čestitosti
4. Izjava o pohrani završnog rada u digitalni repozitorij Sveučilišta u Splitu
5. dva uvezena, tiskana primjerka završnog rada i jedan primjerak rada pohranjen na CD-u, u PDF formatu
6. indeks, ukoliko se nalazi kod studenta

Napominjemo da svi obrasci moraju biti u cijelosti popunjeni i potpisani od strane studenta, a preuzeti ih možete na internetskoj stranici Odjela.