Novosti

Erasmus+ rang lista kandidata

Povjerenstvo za rangiranje kandidata po trećem Natječaju za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2019/2020 donijelo je rang listu prijava. Rang lista je priložena.