Novosti

Antall József Summer School 2019

Od 1-11 srpnja 2019. godine održati će se sedma ljetna škola - Antall József Summer School.

Zainteresirani nastavnici i studenti mogu više detalja vidjeti u prilogu.