Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma

O studiju

Vrsta studija

Specijalistički diplomski stručni studij

Naziv

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment trgovine i turizma

Nositelji

Predlagači

Sveučilišni odjel za stručne studije

Izvođači

Sveučilišni odjel za stručne studije

Trajanje

2 godine (4 semestara)

ECTS

120

Uvjeti za upis

Završen odgovarajući preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij sa stečenih 180 ETCS bodova.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Stručni specijalist / stručna specijalistica ekonomije (struč. spec. oec.)

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

Studenti su osposobljeni za učinkovito upravljanje poduzećima i poduzetničko promišljanje u sektoru trgovine i turizma s fokusom na poduzetno, proaktivno i inovativno razmišljanje i ponašanje. Usvojena  specijalistička teorijska i praktična znanja iz područja trgovine i turizma ishodit će upravljačkim vještinama za obavljanje složenih poslova trgovinskog i turističkog poslovanja.

Detaljnije o studiju

Klikni za detaljnije informacije o studiju.