Preddiplomski stručni studij Elektronike

Nastavni program - redoviti studenti

A) TEMELJNA NASTAVA (ELEKTROTEHNIKA) - 60 ECTS

I. semestar
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava *(P+S+V) ECTS
SEL001 MAT-EL Matematika 45+00+60 8
SEL002 FIZ-EL Fizika 45+00+45 7
SEL003 OE-I Osnove elektrotehnike I 45+00+60 8
SEL004 UPRA Uporaba računala 30+00+30 5
SEL005 ENGJ1 Engleski jezik I 10+00+20 2
UKUPNO: 5 predmeta
26 sati tjedno
175+00+215
=390
30
* Predavanja+Seminar+VježbeII. semestar
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEL006 PNM-EL Primijenjena i numerička matematika 45+00+45 7
SEL007 OE-II Osnove elektrotehnike II 45+00+60 8
SEL008 ELEL Elektronički elementi 30+00+45 6
SEL009 PROG Programiranje 30+00+60 7
SEL010 ENGJ2 Engleski jezik II 10+00+20 2
UKUPNO: 5 predmeta
26 sati tjedno
160+00+230
=390
30


B) STUDIJSKA NASTAVA (ELEKTRONIKA) - 60 ECTS

III. semestar
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEL011 ELSK Elektronički sklopovi 30+00+45 6
SEL012 DIMT Digitalna i mikroprocesorska tehnika 30+00+60 7
SEL013 ELMJ Električna mjerenja 30+00+30 5
SEL014 MuEL Materijali u elektrotehnici 30+00+30 5
SEL015 TEJ-EL Tehnički engleski jezik 10+00+20 3
    Netehnički izborni predmet* 30+00+15 4
UKUPNO: 6 predmeta
24 sata tjedno
195+00+165
=360
30

Smjerovi (izborne skupine):

  • Telekomunikacije (TEL)
  • Primijenjena elektronika (PREL)
  • Mehatronika (MEH)
IV. semestar (TEL+PREL+MEH)
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEL016 UGRAS Ugradbeni računalni sustavi 30+00+45 6
SEL017 AURES Automatski regulacijski sustavi 30+00+30 5
SEL018 OSTEL Osnove telekomunikacija 30+00+15 4
    Tehnički izborni predmet* 30+00+30 5
Izborna skupina TELEKOMUNIKACIJE
SEL019 EiRTS Eksploatacija i razvitak telekom. sustava 45+00+15 5
SEL020 RM Računalne mreže 30+00+30 5
UKUPNO: 6 predmeta
24 sata tjedno
210+00+150
=360
30
Izborna skupina PRIMIJENJENA ELEKTRONIKA
SEL021 OENER Osnove elektroenergetike 30+00+15+15 5
SEL020 RM Računalne mreže 30+00+15+15 5
UKUPNO: 6 predmeta
24 sata tjedno
195+00+60+105
=360
30
Izborna skupina MEHATRONIKA
SEL021 OENER Osnove elektroenergetike 30+00+30 5
SEL023 OSMEK Osnove mehaničkih konstrukcija 30+00+30 5
UKUPNO: 6 predmeta
24 sata tjedno
195+00+165
=360
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Iz modula Izborni predmeti

 

C) STRUČNA NASTAVA (MODULI) - 60 ECTSC1)

Izborna skupina: TELEKOMUNIKACIJE (TEL moduli)

V. semestar (TEL-1 modul)
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEL024 TELSU Telekomunikacijski sustavi 30+00+30 5
SEL025 ŠIRMR Širokopojasne mreže 30+00+45 6
SEL026 TRSUS Transmisijski sustavi 30+00+30 5
SEL027 MOBKO Mobilne komunikacije 45+00+30 6
SEL028 LiPRM Lokalne i pristupne mreže 30+00+15 4
SEL029 TIMPRO Timski projekt 00+00+120 4
UKUPNO: 5+1 predmeta
 
165+00+270
=435
30VI. semestar (TEL-2 modul)
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEL030 KiUuTK Upravljanje mrežnim prometom 30+00+30 5
SEL031 MUKO Multimedijske komunikacije 30+00+30 5
SEL032 CADTE Projektiranje podržano računalom - TEL 30+00+30 5
SEL048 STPRA Stručna praksa 00+00+150 5
SEL049 ZVRAD Završni rad 00+00+00 10
UKUPNO: 4+1+1 predmeta
 
90+00+240
=330
30


C) STRUČNA NASTAVA (MODULI) - 60 ECTSC2)

Izborna skupina: PRIMIJENJENA ELEKTRONIKA (PREL moduli)

V. semestar (PREL-1 modul)
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEL033 MEHAT Mehatronika 30+00+45 6
SEL034 OPTEL Optoelektronika 30+00+30 5
SEL035 PROMS Procesni mjerni sustavi 30+00+30 5
SEL036 PLCiSC PLC i SCADA sustavi 30+00+30 5
SEL037 ELAK Elektroakustika 30+00+30 5
SEL029 TIMPRO Timski projekt 00+00+120 4
UKUPNO: 5+1 predmeta
 
150+00+285
=435
30VI. semestar (PREL-2 modul)
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEL038 ELNAP Elektronički napajači 30+00+30 5
SEL039 MEDIN Medicinska instrumentacija 30+00+30 5
SEL040 CADPE Projektiranje podržano računalom - PREL 30+00+30 5
SEL048 STPRA Stručna praksa 00+00+150 5
SEL049 ZVRAD Završni rad 00+00+00 10
UKUPNO: 4+1+1 predmeta
 
90+00+240
=330
30


C) STRUČNA NASTAVA (MODULI) - 60 ECTSC3)

Izborna skupina: MEHATRONIKA (MEH moduli)

V. semestar (MEH-1 modul)
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEL033 MEHAT Mehatronika 30+00+45 6
SEL022 OSiPR Osjetnici i pretvornici 30+00+30 5
SEL041 ROB Robotika 30+00+30 5
SEL042 UELPR Energetski elektronički pretvarači 30+00+30 5
SEL043 AUTIP Automatizacija industrijskih postrojenja 30+00+30 5
SEL029 TIMPRO Timski projekt 00+00+120 4
UKUPNO: 5+1 predmeta
 
150+00+285
=435
30VI. semestar (MEH-2 modul)
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEL045 ELPOG Elektromotorni pogoni 30+00+30 5
SEL046 PNiHI Pneumatika i hidraulika 30+00+30 5
SEL047 CADME Projektiranje podržano računalom - MEH 30+00+30 5
SEL048 STPRA Stručna praksa 00+00+150 5
SEL049 ZVRAD Završni rad   10
UKUPNO: 4+1+1 predmeta 90+00+240
=330
30D) JEDINSTVENI MODUL IZBORNIH PREDMETA

TEL + PREL + MEH
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEL050 DISM Diskretna matematika * 30+00+30 5
SEL051 MAT2 Matematika 2 * 60+00+45 7
SEL052 SUKVA Sustavi upravljanja kvalitetom ** 30+00+15 4
SEL054 OSP Osnove poduzetništva ** 30+00+15 4
SEL055 EOR Ekologija i održivi razvoj ** 30+00+15 4
SEL056 EOP Ekonomika i organizacija poduzeća 30+00+15 4
SEL057 VPD Vođenje projekata i dokumentacija 30+00+15 4
SEL060|59 DStrj-iz Drugi strani jezik (Osnove talijanskog jezika, Osnove njemačkog jezika) 15+00+45 4
    Tehnički izborni predmet izabran iz ostalih modula studija Elektronike ili kolegija drugih stručnih studija (Elektroenergetika, Informacijska tehnologija, Konstrukcijsko strojarstvo), a prema preporuci mentora ili osobnim sklonostima i potrebama ***   5* Predmeti su ponuđeni, između ostalog, radi mogućnosti postizanja razlika u ECTS bodovima potrebnih za mobilnost zainteresiranih studenata prema sveučilišnim preddiplomskim studijima.

** Predmete održavaju nastavnici Odjela, sa stručnih studija Trgovinsko poslovanje i Računovodstvo i financije.

*** Tablice stručnih izbornih predmeta koji se biraju s ostalih tehničkih studija na Odjelu za stručne studije nalaze se u opisu programa odnosnih studija. Neki od tih predmeta su primjerice:

Električne instalacije, Električni strojevi, Ispitivanje Električnih strojeva, Upravljanje u EES-u, Mjerenje u EES-u, Zaštita u EES-u, Projektiranje u EES-u i dr. (Studij elektroenergetike); Proizvodni postupci, CAD, Tehnička termodinamika, Mehanika fluida,... (Studij konstrukcijskog strojarstva); Projektiranje informacijskih sustava, Informatizacija poslovanja, Digitalni sustavi za obradu signala, Elektroničko poslovanje, Društveni informacijski sustavi, Informatizacija proizvodnje, Multimedijske mreže i sustavi,... (studij Informacijske tehnologije).

Predviđenim konceptom izbornih predmeta znatno su proširene mogućnosti studenata za izbor adekvatnih predmeta, a da se pri tomu ne širi mreža istih (svi predmeti navedeni u modulu izbornih predmeta već postoje i izvode se unutar Odjela za stručne studije).

Napomena:

Studenti prve godine studija imaju pravo upisa vannastavne sportske aktivnosti, ukupno 30 nastavnih sati po semestru. Program ove aktivnosti prezentira se studentima prije početka svake akademske godine.