Preddiplomski stručni studij Elektroenergetike

Nastavni program - redoviti studenti

A) TEMELJNA NASTAVA (ELEKTROTEHNIKA) - 60 ECTS

I. semestar
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava *
(P+S+V)
ECTS
SEN001 MAT-EL Matematika 45+00+60 8
SEN002 FIZ-EL Fizika 45+00+45 7
SEN003 OE-I Osnove elektrotehnike I 45+00+60 8
SEN004 UPRA Uporaba računala 30+00+30 5
SEN005 ENGJ1 Engleski jezik I 10+00+20 2
UKUPNO: 5 predmeta
26 sati tjedno
175+00+215
=390
30
* Predavanja+Seminar+VježbeII. semestar
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEN006 PNM-EL Primijenjena i numerička matematika 45+00+45 7
SEN007 OE-II Osnove elektrotehnike II 45+00+60 8
SEN008 ELEL Elektronički elementi 30+00+45 6
SEN009 PROG Programiranje 30+00+60 7
SEN010 ENGJ2 Engleski jezik II 10+00+20 2
UKUPNO: 5 predmeta
26 sati tjedno
160+00+230
=390
30

 

B) STUDIJSKA NASTAVA (ENERGETIKA) - 60 ECTS

III. semestar
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEN011 ANDIS Analogni i digitalni sklopovi 30+00+45 6
SEN012 ELST-I Električni strojevi I 30+00+60 7
SEN013 ELMJ Električna mjerenja 30+00+30 5
SEN014 MuEL Materijali u elektrotehnici 30+00+30 5
SEN015 TEJ-EL Tehnički engleski jezik 10+00+20 3
    Netehnički izborni predmet* 30+00+15 4
UKUPNO: 6 predmeta
24 sata tjedno
160+00+200
=360
30

 

IV. semestar
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEN016 ELST-II Električni strojevi II 30+00+30 5
SEN017 ELPOS Električna postrojenja 30+00+30 5
SEN018 ENEL Energetska elektronika 30+00+30 5
SEN019 AURES Automatski regulacijski sustavi 30+00+30 5
SEN020 OSMEK Osnove mehaničkih konstrukcija 30+00+30 5
    Tehnički izborni predmet* 30+00+30 5
UKUPNO: 6 predmeta
24 sata tjedno
180+00+180
=360
30

* Iz modula Izborni predmeti

 

C) STRUČNA NASTAVA (MODULI) - 60 ECTS

Smjerovi (izborne skupine):

  • Elektroenergetski sustavi (EES)
  • Energetski sustavi u industriji (ESIN)

C1) Izborna skupina: ELEKTROENERGETSKI SUSTAVI (EES moduli)

V. semestar (EES-1 modul)
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEN021 DISMR Distributivne mreže 30+15+15 5
SEN022 PRIMR Prijenosne mreže 30+00+30 5
SEN023 PROEE Proizvodnja električne energije 30+00+30 5
SEN024 ZEES Zaštita u elektroenergetskom sustavu 45+00+30 6
SEN025 MEES Mjerenje u elektroenergetskom sustavu 30+00+30 5
SEN026 TIMPRO Timski projekt 00+00+30 4
UKUPNO: 5+1 predmeta
23 sata tjedno
165+15+165
=345
30VI. semestar (EES-2 modul)
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEN027 UuEES Upravljanje u elektroenergetskom sustavu 30+00+30 5
SEN028 PEES Projektiranje u elektroenergetskom sustavu 30+00+30 5
SEN029 TEHVN Tehnika visokog napona 30+00+30 5
SEN037 STPRA Stručna praksa   5
SEN038 ZVRAD Završni rad   10
UKUPNO: 4+1+1 predmeta
12 sati tjedno
90+00+90 =180 30

 

C) STRUČNA NASTAVA (MODULI) - 60 ECTS

C2) Izborna skupina: ENERGETSKI SUSTAVI U INDUSTRIJI (ESIN moduli)

V. semestar (ESIN-1 modul)
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEN030 MEHAT Mehatronika 30+00+45 6
SEN031 ISPES Ispitivanje električnih strojeva 30+00+30 5
SEN032 ELINS Električne instalacije 30+00+30 5
SEN033 ROB Robotika 30+00+30 5
SEN034 AUTIP Automatizacija industrijskih postrojenja 30+00+30 5
SEN026 TIMPRO Timski projekt 00+00+120 4
UKUPNO: 6 predmeta
27 satI tjedno
150+00+285
=435
30

 

VI. semestar (ESIN-2 modul)
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEN035 ELPOG Elektromotorni pogoni 30+00+30 5
SEN036 PEESI Projektiranje EES-a u industriji 30+00+30 5
SEN029 TEHVN Tehnika visokog napona 30+00+30 5
SEN037 STPRA Stručna praksa 00+00+150 5
SEN038 ZVRAD Završni rad   10
UKUPNO: 4+1+1 predmeta
20 sati tjedno
90+00+240 =330 30

 

D) JEDINSTVENI MODUL IZBORNIH PREDMETA

EES + ESIN
Kod Kratica Naziv predmeta Nastava ECTS
SEN039 DISM Diskretna matematika * 30+00+30 5
SEN040 MAT2 Matematika 2 * 60+00+45+00 7
SEN041 SUKVA Sustavi upravljanja kvalitetom ** 30+00+15+00 4
SEN042 MERPRO Metodički razvoj proizvoda ** 30+00+15+00 4
SEN043 OSP Osnove poduzetništva ** 30+00+15+00 4
SEN044 EOR Ekologija i održivi razvoj ** 30+00+15+00 4
SEN045 EOP Ekonomika i organizacija poduzeća 30+00+15+00 4
SEN046 VPD Vođenje projekata i dokumentacija 30+00+15+00 4
SEN051|50 DStrj-iz Drugi strani jezik (Osnove talijanskog jezika, Osnove njemačkog jezika) 15+00+45+00 4
    Tehnički izborni predmet izabran iz ostalih modula studija Elektroenergetike ili kolegija drugih stručnih studija (Elektronika, Informacijska tehnologija, Konstrukcijsko strojarstvo), a prema preporuci mentora ili osobnim sklonostima i potrebama ***   5

* Predmeti su ponuđeni, između ostalog, radi mogućnosti postizanja razlika u ECTS bodovima potrebnih za mobilnost zainteresiranih studenata prema sveučilišnim preddiplomskim studijima.

** Predmete održavaju nastavnici Odjela sa stručnih studija Trgovinsko poslovanje i Računovodstvo i financije.

*** Tablice stručnih izbornih predmeta koji se biraju s ostalih tehničkih studija na Odjelu za stručne studije nalaze se u opisu programa odnosnih studija. Neki od tih predmeta su primjerice:

Ugradbeni računalni sustavi, PLC i SCADA sustavi, Procesni mjerni sustavi, Energetski elektronički pretvarači, Osjetnici i pretvornici i dr. (Studij elektronike); Proizvodni postupci, CADI i II, Tehnička termodinamika, Mehanika fluida, Metalne konstrukcije... (Studij konstrukcijskog strojarstva); Projektiranje informacijskih sustava, Informatizacija poslovanja, Digitalni sustavi za obradu signala, Elektroničko poslovanje, Društveni informacijski sustavi, Informatizacija proizvodnje, Multimedijske mreže i sustavi,... (studij Informacijske tehnologije).

Predviđenim konceptom izbornih predmeta znatno su proširene mogućnosti studenata za izbor adekvatnih predmeta, a da se pri tomu ne širi mreža istih (svi predmeti navedeni u modulu izbornih predmeta već postoje i izvode se unutar Odjela za stručne studije).

Napomena:

Studenti prve godine studija imaju pravo upisa vannastavne sportske aktivnosti, ukupno 30 nastavnih sati po semestru. Program ove aktivnosti prezentira se studentima prije početka svake akademske godine.