Novosti

Drugi krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

Objavljen je drugi krug Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa u ljetnom semestru akademske godine 2018./2019.

U okviru ovog natječaja jedna je novost. Naime, nastavno osoblje može prijaviti kombiniranu mobilnost podučavanje/osposobljavanje. Ovaj tip prijave se vodi kao podučavanje te se sukladno navedenoj aktivnosti popunjava natječajna dokumentacija.

U kombiniranoj mobilnosti podučavanje/osposobljavanje smanjuje se broj obveznih sati na 4 sata/tjedan. Za nastavno osoblje koje prijavljuje mobilnost u svrhu osposobljavanja i za kombiniranu mobilnost podučavanje/osposobljavanje naglasak je na razvijanju pedagoških vještina i vještina stvaranja kurikuluma.

Potpune i potpisane prijave potrebno poslati e-mailom, u pdf formatu, u jednom dokumentu i donijeti ih osobno/poslati poštom.

Osoblje kojemu je već odobrena prijava u okviru natječajne godine 2018. ne može podnijeti prijavu na ovaj natječaj.