Novosti

Natječaj za Erasmus+ mobilnost

Sveučilište u Splitu dana  20. siječnja. 2020. raspisuje  Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog  osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica IPA- CRNA GORA

Rok za prijavu: 5. 2. 2020.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  15. 7. 2021.

Napomena: prijave je potrebno dostaviti na e-mail i osobno, ili na e-mail i poštom ako ih niste u mogućnosti dostaviti osobno.