Incoming students

Predaja zahtjeva za priznavanje ispita - dodatni rok za akademsku godinu 2023./2024.

27.10.2023.

Kategorija:

Službeno, Naslovna
Predaja zahtjeva za priznavanje ispita - dodatni rok za akademsku godinu 2023./2024.

Zahtjev za priznavanje ispita položenih na nekom od studija Odjela ili na drugom visokom učilištu moguće je predati u Studentsku službu, u dodatnom roku i to isključivo 30. i 31.10.2023., u vremenu od 10:00-13:00 sati.

Uz zahtjev potrebno je priložiti: prijepis ocjena položenih ispita, ovjereni nastavni plan i program te potvrdu uplate za troškove postupka (račun se izdaje u Studentskoj službi).

Nepotpuni zahtjevi, kao i zahtjevi dostavljeni izvan navedenog termina, neće se zaprimati.

Goals