Uvod

Na Sveučilišnom odjelu za stručne studije u akademskoj godini 2018./2019., započinje se izvoditi stručni diplomski studij Menadžment trgovine i turizma. Ovaj program predstavlja modifikaciju prethodnog stručnog diplomskog studija Trgovinsko poslovanje, koja je rezultat prilagođavanja društvenim i ekonomskim promjenama. Te promjene su nužne kako bi se program doveo na razinu najnovijih znanstvenih/stručnih spoznaja i trendova, te kako bi se razvile relevantne vještine.

U skladu s potrebama gospodarstva u ovom dijelu Hrvatske, te uzimajući u obzir rastuću potražnju za stručnjacima s kompetencijama u trgovini i turizmu, te poticaje za poduzetničko razmišljanje i samozapošljavanje, ova izmjena programa čini ga atraktivnijim. Program prati zahtjeve suvremenog tržišta rada i ekonomskog okruženja.

Pri izradi programa, poseban naglasak je stavljen na osposobljavanje studenata za učinkovito upravljanje poduzećima te poticanje poduzetničkog razmišljanja u sektoru trgovine i turizma. Kroz specijalizirana teorijska i praktična znanja iz tih područja, studenti će razviti upravljačke vještine potrebne za obavljanje složenih poslova u trgovini i turizmu.

Nastavni proces je koncipiran kako bi poticao maksimalnu interakciju između nastavnika i studenata, omogućujući aktivnu suradnju u rješavanju stvarnih poslovnih izazova. Uključivanjem stručnjaka iz prakse te organiziranjem terenskih posjeta, osigurat će se praktično usvajanje stručnih kompetencija i vještina. Četvrti semestar gotovo u potpunosti posvećen je specijalističkoj praksi, osiguravajući tako neophodan spoj teorije i prakse.

Studij traje četiri semestra, a studenti biraju jedan od dva ponuđena modulska programa: Trgovina i poduzetništvo te Turizam i ugostiteljstvo. Završetkom studija stječe se 120 ECTS bodova i stručni naziv magistar/magistra ekonomije (mag. oec.).

 

Pročelnica Odsjeka za menadžment, trgovinu i turizam: dr. sc. Antonija Roje, viši predavač e-mail