Uvod

Kako bi se mogao pratiti visoki tempo tehničkih i tehnoloških promjena, te uspješno raditi na implementaciji i eksploataciji tehničkih sustava i sklopova, učenje postaje kontinuirani proces za svakog pojedinca koji je tehničke znanosti izabrao za područje svoga rada.

Specijalistička znanja i vještine ne samo da će omogućiti brže uklapanje u proizvodne procese, nego daju i temelj za razumijevanje i daljnje praćenje razvojnih trendova u specifičnim specijalističkim područjima strojarstva.

Snažna motivacija za upis predloženog studija je i činjenica da se završetkom specijalističkog studija stječe nivo obrazovanja potreban za polaganje stručnog ispita i dobivanje statusa ovlaštenog inženjera.

Predloženi studijski program osmišljen je tako da studenti steknu potrebna znanja i vještine za obavljanje visokostručnih inženjerskih poslova.

Trajanje studijskog programa je dvije godine (4 semestra – 120 ECTS).

Završetkom studija polaznik stječe stručni naziv ''Magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva'' (mag. ing. mech).

Specijalistički studij po definiciji zahtijeva što tješnji kontakt s praksom. Stoga je težište predloženog studija usmjereno na povezivanju gradiva iznesenog na predavanjima s praksom i to organiziranjem stručnih posjeta, terenskog rada i vježbi, specijalističke prakse, izrada stručnih izvješća i projekata, te praktičnog rada u laboratorijima.

Studijski program sastoji se iz četiri semestra:

  • Prvi semestar (temeljna nastava) - studenti ovladavaju znanjem koje je neophodno za uspješno obavljanje specijalističkih tehničkih poslova u gospodarstvu. Uključuje zakonsku regulativu iz područja tehničkih djelatnosti u gospodarstvu, poslovno komuniciranje, educiranje za vođenje poslova kao cjeline proizvodnog procesa i nadopunjavanje znanja iz područja prirodnih znanosti i informatike;
  • Drugi i treći semestar (specijalistička nastava) - studenti stječu specijalistička tehnička znanja neophodna za uspješnu integraciju u gospodarstvene tokove. Uz ponuđene obvezne i izborne specijalističke predmete studenti također imaju slobodu odabira izbornih predmeta iz drugih specijalističkih modula, kako bi se profilirali prema osobnim sklonostima, željama i potrebama;
  • Četvrti semestar - studenti se kroz specijalističku praksu/projekt prilagođen odabranoj specijalizaciji, te izradu diplomskog rada, osposobljavaju za rješavanje konkretnih i realnih stručnih problema, zadataka i projekata.

Pročelnik Odsjeka za strojarstvo: Danijela Pezer, viši predavač e-mail
Zamjenik pročelnika Odsjeka za strojarstvo: Igor Gabrić, viši predavač e-mail