Study program

A) TEMELJNA NASTAVA (ELEKTROTEHNIKA) - 60 ECTS

I. Semester

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN001

  Maths

  45
  0
  60
  0
  8
 • SEN002

  Fizika

  45
  0
  45
  0
  7
 • SEN003

  Osnove elektrotehnike I

  45
  0
  60
  0
  8
 • SEN004

  Uporaba računala

  15
  0
  45
  0
  5
 • SEN005

  Tehnički engleski jezik I

  0
  30
  0
  0
  2
 • Ukupno: 5 predmeta 26 sati tjedno

  30

II. semestar

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN006

  Primijenjena i numerička matematika

  45
  0
  45
  0
  7
 • SEN007

  Osnove elektrotehnike II

  45
  0
  60
  0
  8
 • SEN008

  Elektronički elementi

  30
  0
  45
  0
  6
 • SEN009

  Programiranje

  30
  0
  60
  0
  7
 • SEN010

  Tehnički engleski jezik II

  0
  30
  0
  0
  2
 • UKUPNO: 5 predmeta 26 sati tjedno

  30

Studenti prve godine studija imaju pravo upisa vannastavne sportske aktivnosti, ukupno 30 nastavnih sati po semestru. Program ove aktivnosti prezentira se studentima prije početka svake akademske godine.

 

B) STUDIJSKA NASTAVA (ELEKTROENERGETIKA) - 60 ECTS

III. semestar

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN011

  Analogni i digitalni sklopovi

  30
  0
  45
  0
  6
 • SEN012

  Električni strojevi I

  30
  0
  60
  0
  7
 • SEN013

  Električna mjerenja

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN014

  Materijali u elektrotehnici

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN015

  Tehnički engleski jezik III

  0
  30
  0
  0
  3
 • Izborni predmet

 • UKUPNO: 6 predmeta 24 sata tjedno

  30

IV. semestar

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN016

  Električni strojevi II

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN017

  Električna postrojenja

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN018

  Energetska elektronika

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN019

  Automatski regulacijski sustavi

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN020

  Osnove mehaničkih konstrukcija

  30
  0
  30
  0
  5
 • Tehnički izborni predmet*

  30
  0
  30
  0
  5
 • UKUPNO: 6 predmeta 24 sata tjedno

  5

*Bira se jedan stručni predmet s drugog modula studija Elektroenergetika, studija Elektronike, Informacijske tehnologije ili Konstrukcijskog strojarstva s minimalno 5 ECTS.

Predviđenim konceptom izbornih predmeta znatno su proširene mogućnosti studenata za izbor adekvatnih predmeta, a da se pri tomu ne širi mreža istih. Tablice stručnih izbornih predmeta koji se biraju s ostalih tehničkih studija na Odjelu za stručne studije nalaze se u opisu programa odnosnih studija.

 

C) STRUČNA NASTAVA (MODULI) - 60 ECTS

Smjerovi (izborne skupine):

 • Elektroenergetski sustavi (EES)
 • Energetski sustavi u industriji (ESIN)
C1) Izborna skupina: ELEKTROENERGETSKI SUSTAVI (EES moduli)

V. semestar (EES modul)

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN021

  Distributivne mreže

  30
  15
  15
  0
  5
 • SEN022

  Prijenosne mreže

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN023

  Proizvodnja električne energije

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN024

  Zaštita u elektroenergetskom sustavu

  45
  0
  30
  0
  6
 • SEN025

  Mjerenje u elektroenergetskom sustavu

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN026

  Timski projekt

  0
  30
  0
  0
  4
 • UKUPNO: 5+1 predmeta 23 sata tjedno

  30

VI. semestar (EES modul)

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN027

  Upravljanje u elektroenergetskom sustavu

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN036

  Projektiranje EES-a u industriji

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN029

  Tehnika visokog napona

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN037

  Stručna praksa

  5
 • SEN038

  Završni rad

  10
 • UKUPNO: 4 predmeta 20 sati tjedno plus Završni rad

  30

C) STRUČNA NASTAVA (MODULI) - 60 ECTS

 

C2) Izborna skupina: ENERGETSKI SUSTAVI U INDUSTRIJI (ESIN moduli)

V. semestar (ESIN modul)

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN030

  Mehatronika

  30
  0
  45
  0
  6
 • SEN031

  Ispitivanje električnih strojeva

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN032

  Električne instalacije

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN052

  PLC i SCADA sustavi

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN035

  Elektromotorni pogoni

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN026

  Timski projekt

  0
  0
  120
  0
  4
 • UKUPNO: 6 predmeta 27 sati tjedno

  30

VI. semestar (ESIN modul)

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN034

  Automatizacija industrijskih postrojenja

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN036

  Projektiranje EES-a u industriji

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN029

  Tehnika visokog napona

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN037

  Stručna praksa

  0
  0
  150
  0
  5
 • SEN038

  Završni rad

  10
 • UKUPNO: 4 predmeta 20 sati tjedno plus Završni rad

  30

D) JEDINSTVENI MODUL IZBORNIH PREDMETA

Izborni predmeti III. semestra

 • Code
 • Course title
 • P
 • S
 • V
 • T
 • ECTS
 • SEN041

  Sustavi upravljanja kvalitetom

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEN043

  Osnove poduzetništva

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEN039

  Diskretna matematika

  30
  0
  30
  0
  5
 • SEN046

  Vođenje projekata i dokumentacija

  30
  0
  15
  0
  4
 • SEN051

  Osnove talijanskog jezika

  0
  60
  0
  0
  4
 • SEN050

  Osnove njemačkog jezika

  0
  60
  0
  0
  4