Uvod

Globalnu tržišnu utakmicu obilježava stalan porast brzine poslovanja i nadmetanje velikog broja agilnih konkurenata, pri čemu su znanja iz područja poslovne ekonomije nužna za opstanak i razvoj, kako pojedinaca na tržištu rada tako i gospodarskih subjekata na poslovnom tržištu.

Cilj studija Trgovinsko poslovanje je edukacija studenata u području suvremenih teorijskih i naprednih praktičnih postupaka i načina izvedbe te implementacije trgovinskih i poduzetničkih vještina, kao i suvremenih tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja uključujući međunarodna putovanja i turizam, čime se osigurava temelj za praktičan i samostalan rad studenta nakon završetka studija.  

Kolegije studija, pored stalnih nastavnika i asistenata, izvode i vanjski suradnici, priznati stručnjaci iz gospodarske prakse. Praćenje aktualne domaće i inozemne literature, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, pisanje knjiga, skripta i udžbenika te usavršavanje u odgovarajućem području struke, prioritet je nastavnika i asistenata kako bi se osigurala visoka razina kvalitete studiranja uz primjenu suvremenih nastavnih metoda i sredstava. Sposobnost prenošenja znanja na druge, kao i veliko praktično iskustvo nastavnika temeljne su prednosti studiranja na stručnom studiju Trgovinsko poslovanje.

Prema dosadašnjim iskustvima, većina je studenata neposredno nakon završetka studija našla adekvatno zaposlenje u struci, dok su neki, pak, započela vlastiti poduzetnički pothvat.

Stručni studij Trgovinsko poslovanje organiziran je modularno i traje šest semestara. Na drugoj godini studenti, sukladno vlastitim profesionalnim interesima, biraju jedan od ponuđenih modula, i to:

  • Trgovinsko poslovanje,
  • Poduzetništvo ili
  • Vanjsko trgovinsko poslovanje i međunarodna putovanja.

Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova i naziv stručni prvostupnik / stručna prvostupnica ekonomije.  
 

Studenti koji su završili trogodišnji preddiplomski stručni studij imaju mogućnost upisati Specijalistički diplomski stručni studij Trgovinsko poslovanje koji traje četiri (4) semestra, nakon čega stječu dodatnih 120 ECTS (ukupno 300 ECTS) i naziv stručni/stručna specijalist/specijalistica ekonomije.

 

Pročelnica Odsjeka za menadžment, trgovinu i turizam: Antonija Roje, predavač e-mail